Valikko Sulje

Aluesuunnittelu

Marjo Wallenius : aluesuunnittelujohtaja

Marjo Wallenius, aluesuunnittelujohtaja

Alueidenkäyttöön, liikenteeseen ja ympäristöön liittyvien suunnittelutehtävien johtaminen

 • maakuntakaavoitus ja sen toteuttamisen edistäminen
 • liikennejärjestelmäkokonaisuus ja liikenteen edunvalvonta
 • alueidenkäytön viranomaistehtävät ja yhteydenpito sidosryhmiin
 • aluesuunnittelun yhteistyöhankkeet
 • aluesuunnitteluun liittyvät lausunnot
+358 40 8240915
marjo.wallenius@ekarjala.fi

Laura Blomqvist : ympäristökoordinaattori

Laura Blomqvist, ympäristökoordinaattori

Ympäristökoordinaattori osallistuu työvapaalla olevan ympäristöpäällikön tehtävien hoitoon.

 • Luonto- ja luonnonvaratiedot maakunnan suunnitteluun
 • Etelä-Karjalan sini-viherrakenne -selvitys
 • Tuuli 2040 -selvitystyö
 • Etelä-Karjalan rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnin päivitystyö
 • Interreg Europe S3UNICA, asiantuntijatehtävä
 • Verkostoyhteistyö luonto- ja ympäristöasioissa
+358 40 139 0173
laura.blomqvist@ekarjala.fi

Susanna Mäntykoski : Paikkatietosuunnittelija

Susanna Mäntykoski, Paikkatietosuunnittelija

 • Aluesuunnittelu; maakuntakaavoitus
 • paikkatietojärjestelmä ja -aineistot,
 • tietotuotanto suunnittelua varten; kartat, tilastoaineistot
+358 40 139 0171
susanna.mantykoski(at)ekarjala.fi

Maria Peuhkuri : Suunnittelija

Maria Peuhkuri, Suunnittelija

 • Aluesuunnittelu, maakuntakaavoitus
 • tietotuotanto suunnittelua varten; selvitykset, paikkatieto
 • tietopalvelu,
 • Tuuli 2040 -hanke
+358 40 1619163
maria.peuhkuri(at)ekarjala.fi

Sonja Tynkkynen : Liikenneasiantuntija

Sonja Tynkkynen, Liikenneasiantuntija

 • liikennejärjestelmätyön koordinointi ja sidosryhmäyhteistyö
 • liikenteen hankkeet ja selvitykset
 • liikenteen edunvalvonta
 • liikenteeseen liittyvät lausunnot
 • liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntatyö
+358 40 681 7163
sonja.tynkkynen@ekarjala.fi

Matti Vaittinen : ympäristöpäällikkö

Matti Vaittinen, ympäristöpäällikkö

 • maakuntakaavoitusta ja alueiden suunnittelua tukevat ympäristö- ja luontoselvitykset
 • maakunnan ympäristötoiminnan kehittäminen
 • luonto- ja luonnonvaratiedot maakunnan suunnitteluun
 • luontokohteiden inventoinnit
 • kulttuuriympäristöön liittyvät tehtävät
 • luontoon ja luonnonvaroihin liittyvät hankkeet

Ympäristöpäällikkö Matti Vaittinen on työvapaalla 1.12.2020 - 30.11.2021.
Jos sinulla on ympäristöpäällikön työtehtäviin liittyvää asiaa, voit olla yhteydessä aluesuunnittelujohtaja Marjo Walleniukseen p: 040 - 8240 915, marjo.wallenius@ekarjala.fi

tai ympäristökoordinaattori Laura Blomqvistiin, p. 040 139 0173, laura.blomqvist@ekarjala.fi. Hän hoitaa osaa Vaittisen tehtävistä  ympäristöpäällikön työvapaan aikana. 


matti.vaittinen@ekarjala.fi

Kaisa Hirvonen : Hankesuunnittelija, Saimaan vesiliikenteen kehittämishanke

Kaisa Hirvonen, Hankesuunnittelija, Saimaan vesiliikenteen kehittämishanke

 • Saimaan vesiliikenteen kehittämishankkeen hallintoasiat
 • Hankkeen brändityö, internetsivusto, tiedotus- ja viestintäyhteistyö
 • Osallistuminen nimettyihin työpakettien osa-alueisiin, esim. ympäsristöasiat, matkailu ja Venäjä yhteistyö
 • projektin yhteyshenkilö
 • Hankkeeseen liittyvien eri tilaisuuksien järjestelyt
+358 40 687 2618
kaisa.hirvonen@ekarjala.fi

Antti Vehviläinen : Hankejohtaja / Executive Director, Saimaa Waterways Development Project / Антти Вехвиляйнен, Директор проекта по развитию Сайменского водного транспорта

Antti Vehviläinen, Hankejohtaja / Executive Director, Saimaa Waterways Development Project / Антти Вехвиляйнен, Директор проекта по развитию Сайменского водного транспорта

 • Sisävesiliikenteen kehitystyö
 • Saimaan vesiliikenteen toimintaedellytysten parantaminen
 • Rahtiliikenteen ja matkailuliikenteen edistäminen
 • Saimaan kanavan ja alueen satamien infrastruktuurin kehittäminen
 • Vähähiilisyyden, ympäristöarvojen ja älyliikenteen edistäminen
 • Maakunta- sekä kansainvälisen yhteistyön kehittämien
+358 40 667 2423
antti.vehvilainen@ekarjala.fi