Valikko Sulje

Aluesuunnittelu

Marjo Wallenius : Aluesuunnittelujohtaja

Marjo Wallenius, Aluesuunnittelujohtaja

Alueidenkäyttöön, liikenteeseen ja ympäristöön liittyvien suunnittelutehtävien johtaminen

 • maakuntakaavoitus ja sen toteuttamisen edistäminen
 • liikennejärjestelmäkokonaisuus ja liikenteen edunvalvonta
 • alueidenkäytön viranomaistehtävät ja yhteydenpito sidosryhmiin
 • aluesuunnittelun yhteistyöhankkeet
 • aluesuunnitteluun liittyvät lausunnot
+358 40 8240915
marjo.wallenius(at)ekarjala.fi

Kaisa Hirvonen : Hankesuunnittelija, Saimaan vesiliikenteen kehittämishanke

Kaisa Hirvonen, Hankesuunnittelija, Saimaan vesiliikenteen kehittämishanke

 • Saimaan vesiliikenteen kehittämishankkeen hallintoasiat
 • Hankkeen brändityö, internetsivusto, tiedotus- ja viestintäyhteistyö
 • Osallistuminen nimettyihin työpakettien osa-alueisiin, esim. ympäsristöasiat, matkailu ja Venäjä yhteistyö
 • projektin yhteyshenkilö
 • Hankkeeseen liittyvien eri tilaisuuksien järjestelyt
+358 40 687 2618
kaisa.hirvonen@ekarjala.fi

Stefan Mynttinen : Projektipäällikkö

Stefan Mynttinen, Projektipäällikkö

 • tavaralogistiikan kehitys
 • rajaliikenteeseen liittyvän logistiikan ja liiketoiminnan kehittäminen
+358 40 6682571
stefan.mynttinen@ekarjala.fi

Susanna Mäntykoski : Paikkatietosuunnittelija

Susanna Mäntykoski, Paikkatietosuunnittelija

 • Paikkatietojärjestelmä ja -aineistot,
 • kartat,
 • maankäytön suunnittelu,
 • tilastoaineistot,
 • Etelä-Karjalan toimipaikkarekisteri.
+358 40 139 0171
susanna.mantykoski(at)ekarjala.fi

Maria Peuhkuri : Suunnittelija

Maria Peuhkuri, Suunnittelija

 • Maankäytön suunnittelu,
 • tietotuotanto suunnittelua varten,
 • selvitykset,
 • tilastoaineistot,
 • tietopalvelu,
 • kuntapalvelu,
 • paikkatieto.

 

+358 40 1619163
maria.peuhkuri(at)ekarjala.fi

Sonja Tynkkynen : Liikenneasiantuntija

Sonja Tynkkynen, Liikenneasiantuntija

 • liikennejärjestelmätyön koordinointi ja sidosryhmäyhteistyö
 • liikenteen hankkeet ja selvitykset
 • liikenteen edunvalvonta
 • liikenteeseen liittyvät lausunnot
 • liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntatyö
+358 40 681 7163
sonja.tynkkynen@ekarjala.fi

Matti Vaittinen : Ympäristöpäällikkö

Matti Vaittinen, Ympäristöpäällikkö

 • maakuntakaavoitusta ja alueiden suunnittelua tukevat ympäristö-ja luontoselvitykset
 • maakunnan ympäristötoiminnan kehittäminen
 • luonto- ja luonnonvaratiedot maakunnan suunnitteluun
 • luontokohteiden inventoinnit
 • kulttuuriympäristöön liittyvät tehtävät
 • luontoon ja luonnonvaroihin liittyvät hankkeet
+358 40 139 0173
matti.vaittinen@ekarjala.fi

Antti Vehviläinen : Hankejohtaja / Executive Director, Saimaa Waterways Development Project / Антти Вехвиляйнен, Директор проекта по развитию Сайменского водного транспорта

Antti Vehviläinen, Hankejohtaja / Executive Director, Saimaa Waterways Development Project / Антти Вехвиляйнен, Директор проекта по развитию Сайменского водного транспорта

 • Sisävesiliikenteen kehitystyö
 • Saimaan vesiliikenteen toimintaedellytysten parantaminen
 • Rahtiliikenteen ja matkailuliikenteen edistäminen
 • Saimaan kanavan ja alueen satamien infrastruktuurin kehittäminen
 • Vähähiilisyyden, ympäristöarvojen ja älyliikenteen edistäminen
 • Maakunta- sekä kansainvälisen yhteistyön kehittämien
+358 40 667 2423
antti.vehvilainen@ekarjala.fi