Valikko Sulje

Hallinto ja kehittäminen

Mika Hautaniemi : ICT-projektipäällikkö

Mika Hautaniemi, ICT-projektipäällikkö

Vuosilomalla 3.11.2020 alkaen.

+358 40 6838437
mika.hautaniemi@ekarjala.fi

Olli Seppänen : Hallinto- ja kehittämisjohtaja

Olli Seppänen, Hallinto- ja kehittämisjohtaja

  • Hallinto- ja kehittämisyksikön esimies
  • Maakuntavaltuuston sihteeri
  • Maakuntahallituksen sihteeri
  • Talousarvio ja toimintasuunnitelma
  • Tilinpäätös (ml. henkilöstötilinpäätös)
  • Rahoitus- ja sijoitustoiminta
  • Maksatukset (esimies)
  • Henkilöstöhallinto
+358 40 139 0175
olli.seppanen@ekarjala.fi

Rauni Lainejärvi : Talous- ja tietohallintosihteeri

Rauni Lainejärvi, Talous- ja tietohallintosihteeri

Tietohallintotehtävät:

 • Tietoteknisten ratkaisujen kehitystyö
 • Atk- ja laitehankintojen valmistelu ja raporointi
 • Laitekannan ja lisenssien ajantasaisuudesta huolehtiminen
 • Asianhallintajärjestelmän pääkäyttäjätehtävät
 • Maksatukset
 • Luottamushenkilöiden palkkiot
 • Sopimusvalmistelu
 • Leasing-asiat
+358 40 1390170
rauni.lainejarvi@ekarjala.fi

Ritva Rehunen : Maakuntajohtajan sihteeri, johdon sihteeri

Ritva Rehunen, Maakuntajohtajan sihteeri, johdon sihteeri

 • Maakuntajohtajan sihteeri
 • Johdon sihteeri
 • arkiston- ja asianhallinta
+358 40 139 0172
ritva.rehunen(at)ekarjala.fi

Mari Ruoho : Toimistosihteeri

Mari Ruoho, Toimistosihteeri

 • Kokousjärjestelyt, kokousaineistojen valmistelu
 • Tilavaraukset (kokoukset ym.)
 • Arkiston ylläpito ja järjestäminen
 • Sähköisen arkistoinnin projektin valmistelu
 • Esitysten ja aineistojen valmistelu
 • Maakuntajohtajan sihteerin lomitus/ sijainen
+358 40 1390169
mari.ruoho@ekarjala.fi

Päivi Kortelainen : Tietopalveluasiantuntija

Päivi Kortelainen, Tietopalveluasiantuntija

  • Kerää, käsittelee ja analysoi laaja-alaisesti maakunnan tilaa kuvaavia tietoja ja tilastoja eri lähteistä aluekehitys- ja aluesuunnittelutyön tueksi.
  • Tietopalveluasiantuntija vastaa tilastotietoihin perustuvan maakunnan tilannekuvan laatimisesta.
  • tietopalvelu maakunnan kunnille ja muille sidosryhmille.
  • Verkkosivuilla julkaistavat ajantasaiset tilastot
+358 40 6517 423
paivi.kortelainen@ekarjala.fi

Anu Hannola : Maksatustarkastaja

Anu Hannola, Maksatustarkastaja

+358 40 6497 705
anu.hannola@ekarjala.fi