Valikko Sulje

Sidonnaisuudet

Kuntien ja kuntayhtymien keskeisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuutensa 1.6.2017 alkaen (Kuntalaki 410/2015 § 84). Tarkastuslautakunta vastaa sidonnaisuuksien seurannasta ja ylläpitää siihen liittyvää rekisteriä. Rekisteriin sovelletaan henkilötietolakia.

Sidonnaisuuksien ilmoittamisella pyritään lisäämään päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Ilmoitusvelvolliset Etelä-Karjalan liitossa

Ilmoitusvelvollisuus koskee Etelä-Karjalan liitossa maakuntahallituksen jäseniä ja varajäseniä, maakuntavaltuuston puheenjohtajistoa sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtajien ja maakuntajohtajan sidonnaisuuksia.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeensa tai tehtäväänsä.

Sidonnaisuusrekisterin tietoja päivitetään vielä. Etelä-Karjalan liiton uusi valtuusto kokoontui ensimmäisen kerran 27.6.2017 ja valitsi uuden maakuntahallituksen.​​

Mitä sidonnaisuuksia on ilmoitettava?

Ilmoitettavia tietoja ovat johtotehtävät ja luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä (esim. toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan tehtävät sekä yrityksen hallituksen jäsenyys). Myös muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa on ilmoitettava (esim. merkittävät kiinteistöjen tai asunto-osakeyhtiöiden omistukset).

Ilmoitusvelvollisuus ei koske luottamushenkilön tai viranhaltijan läheisten jäsenyyksiä ja omistuksia. Salassa pidettäviä tietoja ei ilmoiteta (Julkisuuslaki § 24). Näitä ovat muun muassa liike- tai ammattisalaisuus, vuositulot tai kokonaisvarallisuus, tiedot terveydentilasta tai vammaisuudesta, seksuaalinen suuntautuminen sekä poliittinen vakaumus, jos henkilö ei ole ollut vaaleissa ehdolla.

Henkilön tiedot poistetaan rekisteristä, kun luottamustoimi tai virkatehtävä on päättynyt.

Etelä-Karjalan liiton sidonnaisuustiedot löytyvät alta: