Valikko Sulje

Toiminta-asiakirjat

Etelä-Karjalan maakuntavaltuusto on hyväksynyt liiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2020-2022 ja talousarvion vuodelle 2020.

Maakuntavaltuuston 16.12.2019 hyväksymä toimintasuunnitelma vuosille 2020-2022.

Etelä-Karjalan liiton avaintehtävät vuonna 2020

1.       Edistetään maakunnan elinvoimaa toteuttamalla maakuntaohjelmaa ja tukemalla eri toimijoiden hankkeita ja muuta aluekehitystyötä rahoituksen sekä asiantuntija- ja verkostotyön avulla. Maakuntaohjelman 2022-2025 valmistelu  käynnistetään ja sen pohjaksi toteutetaan maakunnan pitkän aikavälin skenaariotyö.

2.       Edunvalvonnassa vaikutetaan erityisesti hallitusohjelman toimeenpanoon ja EU:n koheesiopolitiikan uudistamiseen ohjelmakaudelle 2021-2027.

3.       Maakunnan saavutettavuuden parantamista jatketaan edistämällä maakunnalle ja koko Itä- ja Kaakkois-Suomelle tärkeitä liikennehankkeita ja -palveluja. Liikennejärjestelmätyötä jatketaan hallitusohjelman tavoitteet huomioiden ja vaikutetaan valtakunnallisen liikennejärjestelmätyön valmisteluun.

4.     Aluesuunnittelussa edistetään maakunnan kestävää kehitystä ja ympäristön hyvää tilaa. Aloitetaan kokonaismaakuntakaavan päivitys sekä laaditaan Lappeenrannan seudun jätevedenpuhdistamoa koskeva vaihekaava.

5.       Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014 – 2020 -ohjelman toimeenpanoa jatketaan vahvistaen sen avulla raja-alueyhteistyötä ja aluekehitystä ohjelma-alueella. Uuden ohjelmakauden valmistelussa pyritään turvaamaan rahoitusvolyymi ja  ohjelman sisältöjen tarkoituksenmukaisuus.

Jäsenkuntaosuudet 2020

Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät edellisen vuoden kunnallisverotuksen verotulojen suhteessa. Vuoden 2020 jäsenkuntaosuudet perustuvat siten vuoden 2018 verotietoihin. Suurin maksaja on Lappeenranta.

Etelä-Karjalan liitto laskuttaa kunnilta jäsenmaksuosuuksien lisäksi allergia- ja ympäristöinstituutin toiminta-avustuksen ja siirtää summan edelleen kokonaisuudessaan allergia- ja ympäristöinstituutille.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Maakuntahallitus täydentää tämän hallintosäännön määräyksiä vuotuisilla talousarvon täytäntöönpano-ohjeilla.
Maakuntahallitus vahvisti Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2020 kokouksessaan 16.12.2019.
Liitteenä ovat uudistetut täytäntöönpano-ohjeet: Talousarvion-täytäntöönpano-ohjeet.pdf

Toimintakertomukset

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019

Tilinpäätös 2018 ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

Etelä-Karjalan liiton säännöt

Etelä-Karjalan liiton perusopimus tuli tarkistettuna voimaan  1.1.2016.

Perussopimus 1.1.2016

Etelä-Karjalan liiton voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2017.
Etelä-Karjalan liiton hallintosääntö on hyväksytty maakuntahallituksessa 24.4.2017 ja maakuntavaltuustossa 29.5.2017. Hallintosääntö tuli voimaan 1.6.2017.

Etelä-Karjalan-liiton-hallintosääntö-1.6.2017