Valikko Sulje

Toiminta-asiakirjat

Etelä-Karjalan maakuntavaltuusto on hyväksynyt liiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2021-2023 ja talousarvion vuodelle 2021.

Maakuntavaltuuston 7.12.2020 hyväksymä toimintasuunnitelma vuosille 2021-2023

Etelä-Karjalan liiton avaintehtävät vuonna 2021

1.       Edistetään maakunnan elinvoimaa toteuttamalla maa kun ta ohjel maa ja tukemalla eri toimijoiden hankkeita ja muuta aluekehitystyötä rahoituksen sekä asiantuntija- ja verkostotyön avulla. Maakuntaohjelman 2022-2025 valmistuu, sisältää pitkän aikavälin vision, tavoitteet sekä älykkään erikoistumisen strategian.

2.       Kokonaismaakuntakaavan luonnosten laadinta ja vaihekaavan hyväksyminen.

3.       Edunvalvonnassa vaikutetaan erityisesti hallitusohjelman toimeenpanoon ja EU:n elpymisrahoituksen kohdentamiseen maakunnan kannalta tärkeisiin painopisteisiin.

4.     Maakunnan saavutettavuuden parantamista jatketaan edis tämäl lä maakunnalle tärkeitä liikennehankkeita ja -palveluja Etelä-Karjalan ja Kaakkois-Suomen liikennestrategian pohjalta.

5.      Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC 2014-2020 ohjelman toteuttaminen.

Jäsenkuntaosuudet 2021

Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät edellisen vuoden kunnallisverotuksen verotulojen suhteessa. Vuoden 2021 jäsenkuntaosuudet perustuvat siten vuoden 2019 verotietoihin. Suurin maksaja on Lappeenranta.

Kuvan taulukossa jäsenkuntien maksuosuudet

Etelä-Karjalan liitto laskuttaa kunnilta jäsenmaksuosuuksien lisäksi allergia- ja ympäristöinstituutin toiminta-avustuksen ja siirtää summan edelleen kokonaisuudessaan allergia- ja ympäristöinstituutille.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Maakuntahallitus täydentää tämän hallintosäännön määräyksiä vuotuisilla talousarvon täytäntöönpano-ohjeilla.
Maakuntahallitus vahvisti Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2021 kokouksessaan 14.12.2020.
Liitteenä ovat uudistetut täytäntöönpano-ohjeet: Talousarvion-täytäntöönpano-ohjeet.pdf

Toimintakertomukset

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

Etelä-Karjalan liiton säännöt

Etelä-Karjalan liiton perussopimus tuli tarkistettuna voimaan 1.1.2016.

Perussopimus 1.1.2016

Etelä-Karjalan liiton voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2021.