Valikko Sulje

Parikkalan rajanylityspaikan avaamista kiirehditään

VT6 ja rajanylityspaikalle johtavan tien risteys, jota aiotaan kunnostaa CBC-ohjelman hankkeella.

Parikkalan rajanylityspaikan kehittämisen seurantaryhmä vetoaa valtioneuvostoon, jotta periaatepäätös Parikkalan tilapäisen rajanylityspaikan kansainvälistämisestä toimeenpannaan viipymättä. Seurantaryhmä lähetti pääministeri Sanna Marinin johtamalle valtioneuvostolle kirjeen, jossa pyydetään osoittamalla 2021 tulo- ja menoarviossa tarvittava valmistelurahoitus ja käynnistämällä vaadittava noottienvaihtoprosessi Venäjän federaation kanssa.

Hallitus teki syyskuussa 2019 periaatepäätöksen Parikkalan rajanylityspaikan avaamisesta kansainväliselle liikenteelle vuonna 2024. Päätös oli odotettu, toivottu ja erittäin merkittävä koko Itä-Suomen ja etenkin Etelä-Karjalan sekä Etelä-Savon aluetalouden kannalta.

Kirjeessä vedotaan valtioneuvostoon, jotta se huomaisi Itä-Suomen kiperän taloustilanteen, johon koronakriisi on tuonut syvän loven. Alkuvuonna itärajan ylitysliikenne oli vielä vahvassa kasvussa Kaakkois-Suomessa. Covid19-epidemia kuitenkin sulki rajan, mikä merkitsee yksistään Etelä-Karjalassa noin miljoonan euron ostosmatkailutulon menetystä joka päivä. Savonlinnan oopperajuhlien peruuntuminen kesältä 2020 tarkoittaa puolestaan noin 40 M€:n menetystä alueelle, joka on muutenkin joutunut kärsimään leikkauksista kuten opettajakoulutuksen lakkauttamisesta.

Seurantaryhmä muistuttaa, että Kaakkois-Suomi Venäjä CBC-ohjelman rahoituksella toteutetaan jo liittymää ja tien -parannusta Vt 6:lta Parikkalan rajaylityspaikalle. Myös seuraavalla ohjelmakaudella ylityspaikan investointeja voitaisiin sisällyttää CBC-ohjelmaan. Venäjän puolella tiestö on saatettu kuntoon jo aiemmin.

Nykyään tilapäistä ylityspaikkaa käytetäänkin aktiivisesti erikoisluvalla puutavaran tuontiin. Parikkalan tilapäisellä rajanylityspaikalla on tapahtunut rajanylitysten kasvua koronasta huolimatta. Huhtikuussa 2020 rajanylityksiä oli jo yli 2000 kuukaudessa. LVM:n liikenne-ennusteen (2015) mukaan Parikkalasta tulee rahtiliikenteessä neljänneksi ja henkilöliikenteessä viidenneksi vilkkain itärajan ylityspaikka, jos se se saa virallisen statuksen.

Erityisesti Kaakkois-Suomen vahva metsäteollisuus ja biotalouden investoinnit sekä luontomatkailun näköalat puoltavat ylityspaikan kehittämistä, kirjeessä vedotaan.

2018 laaditun selvityksen mukaan Parikkalan avaamisen tuoma välitön lisämatkailutulo Etelä-Karjalaan ja Etelä-Savoon olisi 57-80 miljoonaa euroa vuodessa. Investoinnin uskotaan myös tukevan työllisyyttä. Lisätulot ja työpaikat ovat ehdottoman tarpeellisia, jotta Itä-Suomi voi paitsi toipua koronakriisistä ja menestyä tulevaisuudessa, selvitysryhmän, kirje vetoaa ministereihin.

Myös uuden CBC-rajaohjelman käynnistynyt ohjelmointityö puoltaa periaatepäätöstä Parikkalan ylityspaikan kansainvälistämisestä. Jotta investointiin voidaan ohjelmasta varata rahoitusta, on hankekuvaus sisällytettävä ohjelmaluonnokseen jo kuluvan vuoden aikana.

Lisätietoja:
Rajanylityspaikan kehittämisen seurantaryhmän puheenjohtaja Ari Berg,
ari.berg@ariberg.fi, p. +358 40 566 7328

Rajanylityspaikan kehittämisen seurantaryhmän sihteeri,
yhteyspäällikkö Veli-Matti Kesälahti, veli-matti.kesalahti@ekarjala.fi, p. +358 400 012 989