Valikko Sulje

Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistäminen

(Liikenteessä-blogin 17.8.2018 ovat tehneet liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen ja Venäjä-asiantuntija Veli-Matti Kesälahti)

Keskustan työvaliokunta, eduskuntaryhmän työvaliokunta ja keskustan ministeriryhmä ottivat tämän viikon tiistaina kantaa sen puolesta, että Parikkalan rajanylityspaikalle saataisiin kansainvälisen rajanylityspaikan taso ja palvelut. Myös pääministeri Sipilä totesi, että puolueessa ollaan avoimia rajanylityspaikkojen lisäämiselle, kunhan volyymiedellytykset täyttyvät. Sipilän mukaan Parikkalan raja-aseman avaaminen vaatii vielä volyymin selvää kasvua.

Pääministeri Sipilän esittämiin vaatimuksiin Parikkalan rajanylityspaikan volyymien kasvusta on kuitenkin vaikea vastata ilman rajanylityspaikan kansainvälistämistä. Nykyisellään Parikkalan rajanylityspaikka on jo melkein saavuttanut kasvunsa rajat. Rajan ylittäminen Parikkalan rajanylityspaikalla on luvanvaraista ja sallittu vain tiettyinä aikoina tiukasti rajatulle joukolle, lähinnä rajanylittävää yritystoimintaa harjoittaville tahoille. Tämä rajoittaa vahvasti rajanylityspaikan volyymin spontaania kasvua.

Tiedotusvälineissä on annettu ymmärtää, että Venäjälle asetettujen pakotteiden aikakaudella Parikkalan rajanylitysten määrä on laskenut. Rajanylitystilastojen mukaan Parikkalan rajanylityspaikan liikennemäärä on kuitenkin jo selkeästi ylittänyt ennen pakotteiden aikakautta olleen tason. Vuoden 2013 liikennemääriin verrattuna Parikkalassa rajanylitysten määrä on kasvanut 136 % ja tänä vuonna Parikkala on 11,9 %:n kasvullaan Imatran (1,9 % kasvu) lisäksi ainoa rajanylityspaikka, jossa liikennemäärät ovat kasvaneet. Kasvu voisi olla huomattavasti suurempaa, jos rajanylityspaikka olisi avoin kansainväliselle liikenteelle.

Nykyisellään Parikkalan tilapäisen rajanylityspaikan liikennemäärä on jo liki puolet esimerkiksi Kuusamon kansainvälisestä rajanylityspaikasta. Kansainvälistämisen jälkeen Parikkalasta muodostuisi Liikenne- ja viestintäministeriön tilaaman liikenne-ennusteen (Sito Oy, 02/2015) mukaan itärajan viidenneksi vilkkain rajanylityspaikka Vaalimaan, Nuijamaan, Imatran ja Niiralan jälkeen. Ylityspaikan tarvetta ja merkitystä elinkeinoelämälle korostaa se, että tavaraliikenteen kuljetuksissa siitä tulisi neljänneksi vilkkain rajanylityspaikka.

Kuten keskustan kannanotossakin todetaan, Parikkalan rajanylityspaikka vaatii kehittämistoimia, jotta sille saadaan kansainvälisen rajanylityspaikan taso ja palvelut. Raja-asemien kehittäminen kasvattaa yritys- ja matkailutuloja ja parantaa työllisyyttä ja tuo näin investoinnit moninkertaisesti takaisin.

Etelä-Karjalan liiton liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen ja Venäjä-asiantuntija Veli-Matti Kesälahti