Valikko Sulje

Pitkäjänteinen työ tuotti tuloksen – Lappeenrannalle European Green Leaf 2021 palkinto

Syksyinen maisemakuva Lappeenrannan linnoituksen valleilta.

Euroopan komission antama tunnustus Lappeenrannan kestävän kehityksen työlle on pitkäjänteisen toiminnan tulos. Arvioinnissa huomioitiin toiminnan laaja-alaisuus sekä yhteistyö sidosryhmien kanssa. Erityisen vaikutuksen teki lappeenrantalaisten sitoutuminen tavoitteiden toteuttamiseen. Palkinto myös velvoittaa: se on lähtölaukaus tapahtumavuodelle, jossa yhteistä tekemistä tehdään tunnetuksi ja viedään seuraavalle tasolle. Lappeenrannan kaupungin toiminta ja laajapohjainen kumppanuus on myös edellytys kestävän ja vastuullisen Etelä-Karjalan toteutumiseksi. Paljon onnea maakuntaveturillemme!

Etelä-Karjalassa panostamme laaja-alaisesti kestävään tulevaisuuteen. Täällä on Suomen korkein uusiutuvan energian käyttöaste, pitkälti metsäteollisuuden bioenergian ansiosta. Biojalostamojen tuotteet tulevat tulevaisuudessa korvaamaan fossiiliseen öljyyn perustuvaa tuotantoa peruskemikaaleista alkaen.

Teollisuuden kanssa kehitetään myös yhdessä ratkaisuja viheliäisiin ongelmiin sekä paikallisesti että globaalisti. Isoilla yrityksillä on muskeleita laittaa toimeen ja levittää hyvät käytännöt laajalle. Samaan aikaan yliopiston osaamiseen pohjautuen alueen kasvu- ja startupyrityksissä kehitetään uusia ratkaisuja mm. globaaliin sähköistämiseen liittyen.

Etelä-Karjalassa toimii kestävän kehityksen toimijaverkosto Greenreality Network, joka on alun perin lähtenyt liikkeelle elinkeinoelämän ja Lappeenrannan kaupungin yhteistyöllä. Yritysten, tutkimus- ja koulutustoimijoiden sekä julkisen sektorin edustajat kokoontuvat säännöllisesti saman pöydän ääreen jakamaan tietoa ja kehittämään uusia avauksia. Tämä on EU-tasolla ainutlaatuista.

Monimuotoinen liikkuminen on saavutettavuuden edellytys hajanaisen yhdyskuntarakenteen maakunnassa. Suomi on Euroopan rajoilla, joten maata pitkin tänne on yksinkertaisesti pitkä matka. Ihmisten ja tavaroiden välttämätön liikkuminen alueella pitää mahdollistaa. Siksi kehitämme raideliikennettä, vesiliikennettä, joukkoliikennettä ja kevyen liikenteen reittejä.

Lähitulevaisuudessa voimme tankata omista biojätteistämme tuotettua kaasua ja tulevaisuudessa lennämme kenties synteettisillä polttoaineilla? Syke laskee lähimetsässä, puhtaassa vedessä voi uida melkein missä vaan ja kevyen liikenteen reitit sekä raitit toimivat arjen liikkumisen alustoina. Saimaa on yhteinen aarteemme, jonka ainutlaatuisuuden säilyttäminen on tärkeää. Puhdas ja kestävä ympäristö on asumisviihtyvyyden, hyvinvoinnin ja alueen vetovoiman kannalta keskeinen tekijä.

Kunnilla on merkittävät mahdollisuudet lisätä asukkaiden hyvinvointia, madaltaa kynnystä arjen kestäviin valintoihin sekä kehittää omia hankintojaan kestävää kehitystä edistävään suuntaan. Kunnianhimoiset kansalliset ympäristö- ja ilmastotavoitteet toteutuvat ainoastaan, kun toimijat alueella niitä arjessa toteuttavat. Tulevana vuonna 2021 avautuu ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä koko suomalaisen kuntakentän osaamista, yhteistyötä ja saavutuksia laajemmin jo aiemmin julkistetun ympäristöpääkaupunki Lahden ja Lappeenrannan palkintojen siivittämänä!

Vt. Aluekehitysjohtaja Laura Peuhkuri laura.peuhkuri@ekarjala.fi 040-631 5970