Valikko Sulje

Uusi risteilytuote Suomenlahdelle ja Saimaalle

Suomenlahden ja Saimaan ainutlaatuiset maisemat tarjoavat erinomaisen kohteen risteilyturisteille. Meri- ja järviluonto tarjoavat maisemien lisäksi myös upeat mahdollisuudet erilaisten luontoon, ruokaan ja kulttuuriin liittyville retkille pysähdyspaikoissa. Tällä hetkellä Suomessa ei ole vastaavaa useamman päivän kestävää risteilytuotetta, kuten esimerkiksi Norjassa tai Keski-Euroopassa.

Kuuden maakunnan yhteishanke risteilytuotteen kehittämisestä Suomenlahdelle ja Saimaalle on käynnistynyt marraskuussa 2020. Hankkeen kesto on 1.11.2020 – 31.10.2022.

Hankkeen tavoitteena on kehittää niin alueiden nykyistä risteilytuotteiden valikoimaa kuin kehittää uudentyyppinen risteilytuote Helsingistä Saimaalle. Hankkeen rahoittajina toimivat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Uudenmaan maakuntaliitot.  

Hankkeessa selvitetään seuraavia asiakokonaisuuksia yhdessä maakuntaliittojen, paikallisten matkailutoimijoiden, operaattorien ja yritysten kanssa yhteistyössä.

Nykyinen tarjonta & analysointi

Hankkeessa kartoitetaan nykyisin alueilla toimiva risteily- ja ohjelmapalvelutarjonta ja näiden tämän hetkinen kapasiteetti. Lisäksi tutustutaan vastaavan tyyppisten tuotteiden tarjontaan maailmalla ja arvioidaan niitä.

Markkina-, toimiympäristö- ja kilpailija-analysoinnin suorituksella selvitetään toimintakenttää. Kerättävien tietojen pohjalta lähdetään kehittämään varsinaista risteilytuotetta. Potentiaalisten asiakasryhmien analysointi ja tutkiminen on olennainen osa hanketta ja varsinaisen risteilytuotteen ja oheispalveluiden kehittämistä.

Tuotesuunnittelu & myyntikanavat

Hankkeessa laaditaan risteilytuotesuunnitelma, jonka yhteydessä listataan erilaiset vaatimukset esimerkiksi tuotteen tasoon ja aluksen teknisiin yksityiskohtiin liittyen. Oheispalveluiden suunnittelu on kiinteä osa varsinaisen risteilytuotteen suunnittelua. Oheispalveluihin kuuluu esimerkiksi erilaiset pysähdyspaikoissa toimivat retkipalvelut, kuten myös esimerkiksi ravintola- ja ostospalvelut. Tuotteen hinnoittelu on tärkeä osa tuotekehitystä, jolla määritellään niin ostohalukkuutta kuin myös tuottamisen kannattavuutta.

Aluksen reittisuunnittelu on tärkeä osa hanketta, jossa haetaan turisteille mielenkiintoisia maisemia ja käyntikohteita, mutta samalla tehdään kartoitusta, miten eri satamat pystyvät teknisesti ottamaan mahdollisesti nykyistä suurempia aluksia vastaan. Reitin ja tuotteen suunnittelussa otetaan huomioon ympäristötekijät Suomenlahden ja Saimaan ainutlaatuisen luonnon suojelemiseksi.

Hankkeessa kartoitetaan erilaisia myyntikanavia, joiden kautta tuotetta tehdään tunnetuksi niin Suomessa kuin ulkomailla. Tärkeä osa myyntiä on tuotteen myyntialustat, joista asiakkaiden on helppoa löytää risteilytuote ja ostaa erilaiset lisäpalvelut. Mahdollisten myyntialustojen kartoitus kuuluu myös hankkeen piiriin.

Viestintä

Hankkeesta viestitään säännöllisesti hankkeessa mukana oleville. Tämän lisäksi hankkeella on ohjausryhmä, joka kokoutuu 2-3 kertaa vuodessa. Hankkeesta tiedotetaan myös tarvittaessa tällä Etelä-Karjalan liiton verkkosivulla. Hankkeesta julkaistaan lehdistötiedotteita tarpeen mukaan.

Hankkeen toteutuksesta vastaa projektipäällikkö Timo Rissanen.

v

Lisätietoja: Projektipäällikkö Timo Rissanen, puh. +358 50 392 6556, timo.rissanen@ekarjala.fi