Valikko Sulje

SARURE – Save Rural Retail

Kyläkauppojen määrä vähenee Suomessa vuosittain elintarvike- ja muun vähittäiskaupan keskittyessä kasvukeskuksiin. Paikallisilla kaupoilla on merkitys paitsi peruspalveluiden tarjoajina, myös sosiaalisina kohtauspaikkoina ja työllistäjinä. Monesti kaupoilla on merkityksensä myös vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyden ja pysyvyyden kannalta.

SARURE hankkeen tavoitteena on etsiä ratkaisuja maaseudun ja harvaan asuttujen alueiden vähittäiskaupan elinvoiman lisäämiseksi. Etenkin päivittäistavarakaupoilla on maaseudulla merkitys peruspalveluiden tarjoajina alueiden asukkaille, mutta myös vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden palvelutarpeiden täyttäjinä. Palveluiden saatavuus luo edellytyksiä asumiseen kasvukeskusten ulkopuolella sekä tarjoaa alustan muunlaisen maaseutua elävöittävän toiminnan syntymiselle. Etelä-Karjalan liitto toimii hankkeessa osatoteuttajana.

SARURE on kansainvälinen hanke, jonka rahoittajana toimii Interreg Europe. Hankkeen toteutusaika on 2018 – 2022.

Hankkeen kotisivut: https://www.interregeurope.eu/sarure/

Lisätietoja: yhteyspäällikkö Johannes Moisio, johannes.moisio@ekarjala.fi, +358 400 154 382