Valikko Sulje

Rakennerahastokaudella 2014 – 2020  rahoitusta voi hakea sähköisen järjestelmän EURA2014 kautta. Etelä-Karjalan liitto on osallistunut alueiden kehittämisestä annetun lain mukaisesti rakennerahasto-ohjelman laadintaan. Ohjelmakaudella 2014-2020 Suomessa on vain yksi ohjelma.

Etelä-Karjalan liitto toimii myös Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC -ohjelman (ENI CBC European Neighbourhood Instrument, Cross-Border Cooperation. Suom. Euroopan naapuruusinstrumentti, rajat ylittävä yhteistyö) hallintoviranomaisena ohjelmakaudella 2014 – 2020. Lisätietoa CBC-ohjelman kotisivulla.

Valtion talousarvioon otetaan yksinomaan kansallisia alueiden kehittämiseen tarkoitettuja määrärahoja.