Valikko Sulje

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (ns. AIKO) -rahoitus

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (ns. AIKO) -rahoitusta myönnetään

  1. ennakoidun rakennemuutoksen toimenpiteisiin, joilla vauhditetaan rakennemuutosta, toteutetaan nopeita ja kokeiluluonteisia uusia toimenpiteitä sekä vahvistetaan kykyä sopeutua elinkeinorakenteen muutokseen (v. 2018 määräraha 252 000 euroa)
  2. Lappeenranta–Imatra-kasvusopimuksen ja sen rahoitussuunnitelman mukaisiin hankkeisiin (v. 2018 määräraha 381 000 euroa)

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (ns. AIKO) -rahoituskausi loppuu hallituskauden päättyessä huhtikuussa 2019. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) päätöksellä rahoitusta voidaan kuitenkin sitoa vielä 2019 vuoden loppuun siten, että hankkeiden on päätyttävä viimeistään 30.4.2020. Päivitys 30.4.2019: AIKO-rahoitus on kokonaisuudessaan sidottu hankkeisiin. Päivitys 11.11.2019: Hankkeista mahdollisesti vapautuvaa rahoitusta voi tiedustella osoitteesta satu.sikanen@ekarjala.fi.

Etelä-Karjalan maakuntahallitus on päättänyt 18.3.2019, että jäljelle jäävää rahoitusta voidaan myöntää seuraavilla edellytyksillä:
• hankkeet ovat maakuntaohjelmaa toteuttavia ja alueen elinvoimaa edistäviä
• hankkeelle myönnetään rahoitusta enintään 80 %
• yksittäisen hankkeen kokoa ei ole rajoitettu
• rahoituksessa on jatkuva haku.

Muilta osin noudatetaan sovelletaan aiemmin annettuja ohjeita.

Hakulomakkeet

AlKO-rahoitusta haetaan samalla hakemuspohjalla kuin Etelä-Karjalan kehittämisrahaston rahoitusta ja maakunnan kehittämisrahaa. Oheisista liitetiedostoista ovat ladattavissa rahoitushakemus (kustannuserittelyt hakemuksessa ovat omana taulukkonaan), rahoitushakemusohjeet ja hankkeen suunnittelussa hyödynnettäviä apulomakkeita. Liitetiedostona on myös rahoituspäätöksiin liitettävät vakioehdot. Rahoitushakemus lähetetään osoitteeseen: Etelä-Karjalan liitto, Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta. Sähköinen rahoitushakemus lähetetään osoitteeseen: kirjaamo@ekarjala.fi

Aluekehityksen ajankohtaiset strategiadokumentit ja -suunnitelmat löytyvät täältä.

AIKO-rahoitushakemus

Rahoitushakemusohje-MH-190218.pdf

Ohjeita AIKO-rahoituksen hakijalle

Rahoituspäätöksen ehdot MH 22.5.2017

Muita lomakkeita

Maksatushakemus AIKO, EKKR ja MKR 20.6.2016

Hankintaselvitys -lomake 20.6.2016

Palkkaerittely 20.6.2016

Työajanseurantalomake 20.6.2016

Jatkoaikahakemus 20.6.2016

Talkootyölomake 20.6.2016