Valikko Sulje

CBC-ohjelma 2014-2020


Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 ohjelma on yksi kolmesta Suomen ja Venäjän välillä toteutettavasta rajat ylittävästä yhteistyöohjelmasta. Tukikelpoinen ohjelma-alue koostuu nk. ydinalueesta, jonka muodostavat Suomen puolella Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Kymenlaakso ja Venäjällä Pietari ja Leningradin alue. Liitännäisalueina ohjelmaan voivat osallistua Uusimaa, Päijät-Häme, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala sekä Karjalan Tasavalta. Näiden lisäksi Turku ja Moskova, merkittävinä talous- ja kulttuurikeskuksina, ovat tukikelpoisia alueita.

Ohjelma kehittää rajat ylittävää yhteistyötä ja sen tavoitteena on mm. edistää ohjelma-alueen pk-sektorin toimintaedellytyksiä, alueen sosiaalista kehitystä ja koulutusta, vastata yhteisiin haasteisiin ja edistää liikkuvuutta. Ohjelmasta rahoitetaan yhteistyöhankkeita, jotka on rakennettu yhteistyössä kumppaneiden kesken ja jotka edistävät innovaatioita ja luovat edellytyksiä alueen saavutettavuudelle. Tuettavien hankkeiden tulee sisältää vähintään yksi kumppani ohjelman ydinalueelta molemmista maista. Kaudella 2014–2020 rahoitusta ohjataan toiminnalle, joka kuuluu johonkin seuraavasta neljästä tavoitteesta ja toimintalinjasta:

Liiketoiminta ja pk -yritysten kehittäminen
Toimintalinja 1: Elävä, aktiivinen ja kilpailukykyinen talous

Opetuksen, tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja innovaatioiden tukeminen
Toimintalinja 2: Innovatiivinen, ammattitaitoinen ja koulutettu alue

Ympäristön suojelu, sopeutuminen ilmastonmuutokseen ja katastrofien estäminen ja hallinta
Toimintalinja 3: Houkutteleva, hyvinvoiva ympäristö ja alue

Rajaliikenteen kehittäminen ja rajaturvallisuus
Toimintalinja 4: Helposti saavutettava ja yhteyksiltään hyvä alue

Ohjelma rahoituskehys on noin 77,5 milj. euroa, josta Euroopan unioni kattaa puolet ja toisesta puolesta vastaavat Suomen ja Venäjän valtiot yhdessä.

Lisätietoa CBC-ohjelman kotisivulla

Ohjelman SOME-kanavat: Facebook  |  Twitter  |  Instagram |  YouTube

Lisätietoja:
ohjelmajohtaja Jukka-Pekka Bergman
gsm 050 437 0339
email: jukka-pekka.bergman@sefrcbc.fi