Valikko Sulje

Maakunnan omaehtoinen kehittämisraha (MOKRA)

Etelä-Karjalan liitosta on haettavissa maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoitusta (MOKRA). Maakuntahallituksen 6.4.2020 linjauksen mukaisesti rahoitettavaksi haetaan hankkeita, joil­la pyritään sekä lieventämään koronaepidemian välittömiä kiel­tei­siä aluetaloudellisia vaikutuksia että edesauttamaan kriisin jälkeistä toi­pu­mis­ta ja jälleenrakennustyötä. Koska palvelu- ja erityisesti mat­kai­lu­ala ovat kärsineet eniten kysynnän äkillisestä loppumisesta ja asia­kas­ka­dos­ta, etusijalle asetetaan tätä toimialaa tukevat hank­keet.

MOKRA-rahoitusta myönnetään Etelä-Karjalan elinvoimaa, elinkeinoelämän ja kehittämistoimijoiden toimintaedellytyksiä tai kuntien välistä elinkeinopoliittista yhteistyötä edistäviin hankkeisiin. Rahoitusta ei myönnetä toimintatukena hakijan normaalista toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin tai koronasta aiheutuvien tappioiden kattamiseen.

Maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoitusta voidaan myöntää enintään 80 %:lle hankkeen kokonaiskustannuksista ja tukiosuudeltaan pääsääntöisesti enintään 60 000 euron hankkeille.

Haku on jatkuva. 30.4.2020 mennessä saapuneet hakemukset käsitellään samanaikaisesti ja sen jälkeen hakemuksia käsitellään sitä mukaan, kuin niitä saapuu.

Rahoitushakemus lähetetään allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ekarjala.fi tai postitse osoitteeseen: Etelä-Karjalan liitto, Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta.

Ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa ota yhteyttä aluekehitysjohtaja Satu Sikaseen, satu.sikanen@ekarjala.fi, 0400 661 318.

Hakulomakkeet

Maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoitusta ja Etelä-Karjalan kehittämisrahaston rahoitusta haetaan samalla hakemuspohjalla. Alla olevista liitetiedostoista on ladattavissa rahoitushakemus ja sen ohjeet. Flat rate – ja lump sum -hankkeille on omat hakemuslomakkeensa. Molempien hakulomakkeiden välilehdillä on pakollinen kustannuserittelylomake. Liitetiedostona on myös rahoituspäätöksiin liitettävät vakioehdot. Tiedostot avautuvat uuteen ikkunaan.

Rahoitushakemus flat rate -hankkeille

Rahoitushakemus lump sum -hankkeille

Rahoitushakemuksen ohje

Rahoituspäätöksen ehdot

Muita lomakkeita

Ohessa on ladattavissa muita hankkeen toteutuksessa tarvittavia lomakkeita. Ne avautuvat klikattaessa uuteen ikkunaan.

Maksatushakemus

Hankintaselvitys

Palkkaerittely

Työajan seuranta

Muutoshakemus