Valikko Sulje

Saimaan vesiliikenne oli vilkasta vuonna 2020

Mälkiän sulku talvella.

Tilastokeskus on julkaissut Saimaan kanavaliikenteen joulukuun 2020 tiedot, ja näin ollen koko vuoden tilastot ovat saatavilla. Saimaan kanavan kautta kulki tavaraa 1 278 021 tonnia eli noin 1,3 Mt eri tavaralajeja. Kasvua vuoteen 2019 oli 21,4 %. Viime vuosien tapaan kuljetetuimmat tavaralajit olivat raakapuu, sementti ja raakamineraalit sekä lannoitteet.

Saimaan kanavan kautta vuonna 2020 kulki runsas määrä myös metsäteollisuuden eri lopputuotteita, kuten sellua, paperia ja sahatavaraa. Kotimaan liikennettä kanavan kautta kulki hieman yli 86 000 tonnia, ja ulkomaan meriliikenteen määrä oli liki 1,2 miljoonaa tonnia.

Saimaan kanava oli vuonna 2020 auki tammikuun sekä liikennekatkon jälkeen loppuvuoden maaliskuun lopusta joulukuun loppuun. Uutena tuotteena Saimaalla vuonna 2020 nähtiin kipsi, kun suomalainen varustamo Meriaura alkoi kuljettaa kipsiä vesiteitse Siilinjärveltä Varsinais-Suomen pelloille valumien estämiseksi.

Laivoja Saimaan kanavan läpi vuonna 2020 kulki 1 085 kpl. Totutusti venäläiset laivat olivat suurin käyttäjäryhmä. Venäjältä kuljetetaan paljon raakapuuta Saimaan rannalla sijaitseviin metsäteollisuusyrityksiin.

Saimaan sisäinen liikenne eli raakapuun kuljetukset aluksin ja työntöproomuin ylsi liki edellisen vuoden tasolle. Kokonaisuudessaan raakapuuta kuljetettiin aluksilla sekä työntöproomuilla 525 000 tonnia. Myös uiton määrä oli liki viime vuoden tasolla, noin 360 000 tonnia. Vaikka uitto ei lisääntynytkään, sen kuljetussuorite kasvoi, mikä tehosti uiton hyötyjä.

Kokonaisuudessaan Saimaan rahtiliikenteen volyymi nousi 2,2 miljoonaan tonniin vuonna 2020 . Myös vuoden 2021 laivauskaudesta odotetaan vilkasta. Saimaan kanava avautunee liikenteelle jälleen maaliskuun lopussa.

Lisätietoja: hankesuunnittelija Kaisa Hirvonen, Etelä-Karjalan liitto, kaisa.hirvonen@ekarjala.fi, 040 687 2618