Valikko Sulje

Satu Sikanen CBC-rajaohjelman vs. ohjelmajohtajaksi

Etelä-Karjalan liiton aluekehitysjohtaja Satu Sikanen on nimitetty 18.2.2019 alkaen Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 -ohjelman vs. ohjelmajohtajaksi. Etelä-Karjalan maakuntajohtaja myönsi hänelle samalla virkavapauden aluekehitysjohtajan tehtävästä, mutta alustavan suunnitelman mukaan hän hoitaa virkavapausaikanaan edelleen osan nykyisistä tehtävistään.

Rajaohjelman vs. ohjelmajohtaja Tiina Jauhiainen jää vuosilomalle 18.2.2019, ja viransijaisuus päättyy hänen omasta halustaan 24.2.2019. Hänen tilalleen haettiin sisäisesti uusi vs. viranhaltija. Samalla Etelä-Karjalan liitossa julistetaan haettavaksi ohjelmajohtajan vakinainen virka. Satu Sikasen viransijaisuus jatkuu siihen saakka, kunnes uusi, vakinainen ohjelmajohtaja ottaa tehtävän vastaan. Pyrkimyksenä on, että uusi ohjelmajohtaja aloittaa kesäkuun alkuun mennessä.

Lisätietoja: Maakuntajohtaja Matti Viialainen, p. +358 44 770 0515