Valikko Sulje

Suomen kestävän kasvun ohjelma – Etelä-Karjalan maakuntatilaisuus 3.10.2020

Alivaltiosihteeri Päivi Nerg etualalla. Kuntaministeri Sirpa Paatero puhuu.

EU elpymisrahoitusta kanavoituu alueelle useiden eri välineiden kautta. Lauantaina 3.10.2020 klo 10.00-12.00 järjestetään Lappeenrannassa valtioneuvoston pyynnöstä Etelä-Karjalan maakuntatilaisuus, jonka tarkoituksena on kartoittaa maakunnallisten toimijoiden näkemyksiä koronakriisin elpymissuunnitelmaan sisällytettävistä asioista. Vastaavat tilaisuudet järjestetään kaikissa maakunnissa.

3.10.2020 tilaisuuden tiedote, linkki.

Tilaisuuden esitykset julkaistaan tällä sivulla (ks. linkit).

Etelä-Karjalan tilaisuuden ohjelma:

Tilaisuuden videotallenne avautuu Youtubessa tästä linkistä.

10.00 Tilaisuuden tekniset avaussanat, Tommi Ranta tai Janne Antikainen, MDI

10.05 Tervetuloa, Jukka Kopra, maakuntahallituksen puheenjohtaja, Etelä-Karjalan liitto

10.10 Ministeripuheenvuorot
Työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilä: Linkki ministeri Lintilän esitykseen
Kuntaministeri Sirpa Paatero: Linkki ministeri Paateron esitykseen.

Kysymyksiä, kommentteja ja keskustelua

10.50 EU:n elpymispaketti ja elpymis- ja palautumisväline RRF, Alivaltiosihteeri Päivi Nerg, Valtiovarainministeriö: Linkki Päivi Nergin esitykseen.

Kysymyksiä, kommentteja ja keskustelua elpymispaketista ja RRF:stä

11.10 Yleiskatsaus Etelä-Karjalan alueeseen ja elpymiseen, aihioiden ja ideoiden esittelyä, Satu Sikanen, maakuntajohtaja, Etelä-Karjalan liitto:
Linkki Satu Sikasen esitykseen.
Linkki kaupunginjohtaja Jarvan esitykseen.
Professori Olli Pyrhösen esitys LUT:n näkemyksistä
Linkki: Etelä-Karjalan selviytymissuunnitelma.
Muistio Etelä-Karjalan asemasta suhteessa EU-alue- ja rakennepolitiikaan

Kommentteja ja keskustelua MDI:n moderoimana

12.00 Tilaisuuden päätössanat, MDI:n edustaja, VM/TEM edustaja, Etelä-Karjalan liiton edustaja

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Hallituksen taustamuistiossa Suomen kestävän kasvun ohjelmasta todetaan: ”Koronapandemialla on mittavia taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia niin kansallisella kuin alueellisella tasolla. Elpymistoimien osalta hallitus on budjettiriihessä sopinut laativansa Suomen kestävän kasvun ohjelman, jonka rahoitus kohdennetaan kuuteen nopeavaikutteiseen, EU:n talouspoliittisen
ohjausjakson suositusten mukaiseen painopisteeseen.”

Painopisteet ovat:

  • Koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla Suomi takaisin kestävän kasvun uralle
  • Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta
  • Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen
  • Kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation vahvistaminen
  • Työmarkkinoiden toiminta, työttömille suunnatut palvelut ja työelämän kehittäminen
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen.

Lisätietoa Suomen kestävän kasvun ohjelman painopisteistä ja rahoituksesta: Hallituksen linjaus Suomen kestävän kasvun ohjelman painopisteistä ja periaatteista jatkovalmistelulle

Suomen kestävän kasvun ohjelma tehdään yhteistyössä ja kumppanuudessa kansallisten ja alueellisten toimijoiden kesken. Valmistelun osana järjestettävissä aluetilaisuuksissa kerätään alueiden toimijoiden näkemyksiä ja ajatuksia ohjelman valmisteluun – miten Suomi elpyy ja saadaan kestävän kasvun uralle.