EN RU

Etelä-Karjalan varautumissuunnitelma

Etelä-Karjalan varautumissuunnitelma ja AIKO

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) on hallituksen kärkihanke. AIKO-rahoituksella on tarkoitus vauhdittaa alueiden rakennemuutosta. Sillä voidaan toteuttaa nopeita ja kokeiluluonteisia toimenpiteitä.

AIKO-rahoitus on tarkoitettu maakunnille nopeaksi tavaksi tehdä alueen uudistumiseen tähtääviä avauksia. Sen käytön on kuitenkin oltava suunnitelmallista sekä pohjauduttava alueiden kehittämisen valtakunnallisiin painopisteisiin, maakuntaohjelmaan ja älykkään erikoistumisen strategiaan.

Ennakoidun rakennemuutoksen AIKO-hankkeista päättävät maakuntien liitot. Tätä varten liitot ovat valmistelleet ennakoivaa rakennemuutosta koskevan Etelä-Karjalan varautumissuunnitelman .

 

Varautumissuunnitelma on osa uutta maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa (TOPSU). Varautumissuunnitelma lähetettiin työ- ja elinkeinoministeriöön helmikuussa 2016. Maakunnille suunnattavat AIKO-varat tulevat valtioneuvoston päätettäviksi 9.6.2016.

Varautumissuunnitelma sisältää

  • analyysin ja itsearvioinnin alueen muutosjoustavuudesta eli kyvystä kestää muutoksia ja kykyä toipua niistä,
  • riskialueiden/riskitoimialojen tunnistamisen ja suunnitelman riskeihin varautumiseksi sekä
  • suunnitelman AIKO-rahoituksen käytöstä

Etelä-Karjalan kasvavat toimialat

Kasvaviksi toimialoiksi Etelä-Karjalassa on arvioitu sosiaali- ja terveysala sekä hyvinvointiteknologia; biotalous, metsätalous ja – teollisuus; matkailu, majoitus, ravitsemus ja kauppa sekä cleantech, kiertotalous, vihreä rakentaminen ja vielä liike-elämän palvelut huomioiden digitalisaation vaatimukset esim. myynnissä ja markkinoinnissa. Älykkään erikoistumisen toimenpiteet kohdistuvat puhtaan elinympäristön ja kestävän hyvinvoinnin tavoitteisiin.

AIKO-rahoituksella toteutettavissa ennakoivan rakennemuutoksen toimissa painopisteenä ovat maakunnan kansainvälistymisen uudet avaukset, nuorten yrittäjyyspotentiaalin hyödyntäminen sekä kasvusopimusten tavoitteita tukevan uuden innovatiivisen liiketoiminnan kehittäminen.

Lisätietoja: Maakuntasuunnittelija Anni Laihanen