EN RU

SARURE - Save Rural Retail

SARURE – Save Rural Retail

SARURE (Save Rural Retail) hankkeen avulla etsitään ratkaisuja haja-asutusalueiden ja maaseudun vähittäiskaupan haasteisiin. Palveluiden säilyminen näillä alueilla tulevaisuudessa on haastavaa ja toimiala on väistämättömän muutoksen edessä niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Etelä-Karjalan liitto toimii hankkeen osatoteuttajana – hanke kattaa Etelä-Karjalan alueen.

Kyläkauppojen määrä vähenee Suomessa vuosittain elintarvike- ja muun vähittäiskaupan keskittyessä kasvukeskuksiin. Paikallisilla kaupoilla on merkitys paitsi peruspalveluiden tarjoajina, myös sosiaalisina kohtauspaikkoina ja työllistäjinä. Monesti kaupoilla on merkityksensä myös vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyden ja pysyvyyden kannalta.

Palveluiden saatavuus rohkaisee asumiseen kasvukeskusten ulkopuolella sekä tarjoaa alustan muun maaseutua elävöittävän toiminnan syntymiselle. Kylät ja maaseutukeskukset tarvitsevat kauppoja selvitäkseen – ja kaupat tarvitsevat riittävän määrän asiakkaita toimiakseen.

Toteutus

SARURE on monikansallinen yhteishanke, jonka rahoittajana toimii Euroopan Unionin Interreg Europe -ohjelma. Hanke on alkanut 2018 ja päättyy 2022.Muut hankkeessa mukana olevat kumppanit ovat Espanjasta, Kreikasta, Irlannista, Puolasta, Saksasta ja Ruotsista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paikallisesti hanketta toteutetaan yhdessä sidosryhmäverkoston kanssa:

Tavoitteet

SARUREn avulla pyritään maiden väliseen oppimiseen uusista vähittäiskaupan toimintamalleista sekä tiedon hyödyntämiseen alueellisesti. Näillä keinoilla tavoitellaan hankkeessa mukana olevien kohdealueiden ja niillä harjoitettavan vähittäiskaupan elinvoimaisuuden turvaamista tulevaisuudessa.

Hanke tunnistaa ja esittelee uusia vähittäiskaupan toimintatapoja kuten innovatiiviset rahoitus ja markkinointiratkaisut, oheispalvelut sekä digitaalisten ratkaisujen mahdollisuudet. Hankkeen lopuksi parhaat toimintamallit kootaan julkaisuksi.

Hankkeen avulla lisätään keskustelua ja tietoa vähittäiskaupan ja kyläkauppojen merkityksestä alueelle ja sen asukkaille. Tällä tavoin edistetään haja-asutusalueen vähittäiskaupan toimintaympäristön suotuisaa kehitystä.

Paikallisuus

Hankkeen toiminta on vahvasti paikallista ja sillä pyritään tavoittamaan niin asukkaat, kaupan alan toimijat, asiantuntijat kuin päättäjätkin Etelä-Karjalan alueella. Toiminnan tulokset jalkautetaan alueen toimijoiden hyödyksi. Tukena työllä on alueellinen sidosryhmäverkosto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja: Projektikoordinaattori Eini Arponen, Etelä-Karjalan liitto, eini.arponen@ekarjala.fi, +358 40 6313606