EN RU

Lähialueet

Venäjä

Liitto pitää jatkuvaa yhteyttä erityisesti lähialueisiin kuten Pietarin kaupunkiin, Leningradin alueeseen ja Karjalan tasavaltaan. Lähialueiden kanssa tehtävä yhteistyö on ollut tärkeää mm. viime vuosina voimakkaasti kasvaneen rajaliikenteen vuoksi. Edunvalvonnassa on kiinnitetty erityistä huomiota rajanylityksen sujuvoittamiseen ja ENPI- rahoituksella on Imatran ja Nuijamaan rajanylityspaikkojen infraa voitu parantaa merkittävästi. Tärkeänä ajankohtaisena tavoitteena on Imatran raja-aseman raideliikenteen kansainvälistäminen sekä Parikkala-Syväoro -rajaylityspaikan avaaminen kansainväliselle liikenteelle.
Luumäki – Imatra kaksoisraide -esite, maaliskuu 2015
Venäjän uuden raideyhteyden rakentaminen tavaralikenteelle, 2013

Parikkalan rajanylityspaikan liikenneyhteydet Venäjän puolella ovat uusittu ja ovat valmiina rajanylityspaikan avaamiselle.
Parikkala-Syväorosta kansainvälinen rajanylityspaikka, kesäkuu 2015
Esitteen kieliversiot englanti ja venäjä:
Parikkala-Syväorosta kansainvälinen rajanylityspaikka, englanti, kesäkuu 2015
Parikkala-Syväorosta kansainvälinen rajanylityspaikka, venäjä, kesäkuu 2015

Etelä-Karjalan liitolla on yhdessä Kymenlaakson liiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa voimassa oleva yhteistyösopimus Pietarin kaupungin kanssa.
ST.P-CORRIDOR -sopimus 22.3.2007

Baltian maat

Viro ja Latvia ovat EU:n jäsenmaina tärkeitä yhteistyökumppaneita. Ne ovat kuuluneet Itämeren ohjelman (Baltic Sea Region Programme 2007-2013) ja Keskisen Itämeren ohjelman (Central Baltic Programme) ohjelma-alueeseen.

Nämä ohjelma-alueet rajoittuvat suoraan Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI CBC 2007-2013 ohjelma-alueeseen ja niillä on samat yhteistyöalueet Venäjällä eli Leningradin alue ja Pietarin kaupunki.

Myös virolaisiin rajamaakuntiin (Ida-Virumaa, Jögevamaa, Tartumaa, Pôlvamaa, Vôrumaa) pidetään yhteyttä tarpeen mukaan.