EN RU

Kunta- ja seutuyhteistyö

 

Yhteistyö kuntien kanssa on kuntayhtymässä erityisen tärkeää. Etelä-Karjalan liiton jäsenkunnilla on useita yhteistyömuotoja, joihin liitto osallistuu.

Lappeenranta – Imatra kaupunkiseutu on kaupunkien ja kuntien yhteinen foorumi, missä keskustellaan kaikkia kuntia koskevista ratkaisuista maakunnassa.  Kaupunkiseudun työvaliokunnassa ovat edustettuina kuntajohtajat ja kaupunginjohtajat sekä pysyvinä asiantuntijoina maakuntajohtaja Matti Viialainen Etelä-Karjalan liitosta ja ylijohtaja Leena Gunnar Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta. Kaupunkiseudun sihteeristön ja työvaliokunnan kokouksissa sihteerinä toimii Etelä-Karjalan liiton Anni Laihanen.

Länsi-Saimaan yhteistyötoimikunta on Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren muodostama yhteistyöryhmä.  Etelä-Karjalan liittoa toimikunnassa edustaa Jari Lantta. Hän toimii ryhmän sihteerinä.

Liiton edustaja on mukana myös Imatran seututyövaliokunnassa.

Tärkeä maakunnallinen yhteistyöfoorumi on maakunnan yhteistyöryhmä (MYR), jonka jäseniä ovat jäsenkuntia edustavat maakuntahallituksen jäsenet. MYR on tärkeä alueellisen kolmikannan yhteistyöelin, jossa politiikan, työmarkkinoiden ja koulutuksen sidosryhmäedustajat linjaavat hankerahoitusta ja ohjelma-asiakirjoja. MYR on lakisääteinen elin ja tekee vaikuttavia päätöksiä.