EN RU

Kulttuuri

Etelä-Karjalan liiton kulttuurityöryhmä on toiminut kunnallisvaalikausien syklissä. Nykyinen kulttuurityöryhmä järjestäytyi tammikuussa 2014.

Aluekehityslain mukaan maakuntien liitot vastaavat alueensa strategisen kehittämisen kokonaisuudesta sekä kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden yhteensovittamisesta.

Käytännössä työhön sisältyy olemassa olevan kulttuuritarjonnan koordinoimista, siihen liittyvää tiedon jakamista sekä kulttuuriin liittyvää kehittämistyötä. Kaikki tämä nojaa maakunnan omiin vahvuuksiin ja niihin perustuvaan erikoistumiseen.

Kehittämistyötä voidaan tehdä mm. kulttuuri- ja hyvinvointimatkailussa sekä alueen veto- ja elinvoimaisuuden vahvistamisessa. Kulttuuri luo maakuntaan positiivista ”pöhinää”. Sitä peräänkuulutettiin  myös maakunnallisessa elinkeinostrategiassa (2013).

Lisätietoja: Erikoissuunnittelija Anu Talka  040 3508111