EN RU

Liikenteen edunvalvonta

Etelä-Karjalan liiton liikenteen edunvalvonta sisältää sekä yhteistyötä keskeisten väyläviranomaisten kanssa että erilaisten liikenteellisten selvitysten ja edunvalvontaan tähtäävien esitteiden laatimista. Myös liikenneseminaarit ja valtionhallintoon sekä eduskuntaan kohdistuvat neuvottelut ja vetoomukset ovat liikenteen edunvalvonnan välineitä.

Kutilan kanavan avaaminen tuo uusia mahdollisuuksia Eteläiselle Saimaalle

Kutilan kanavan avaaminen sekä vedenvirtausta ohjaavien pumppujen toteuttaminen tuovat uusia mahdollisuuksia Pien-Saimaan virkistykseen, matkailuun ja vesiliikenteeseen. Uudet selvitykset osoittavat, että Läntisen Pien-Saimaan kunnostukseen liittyvän virtauksen toteuttamiseksi tarvitaan kaksi pumppua, toinen Kopinsalmeen ja toinen rakennettavaan Kutilan kanavaan. Selvityksissä todetaan, että lisäveden johtaminen onnistuu parhaiten Kutilan kanavan kautta.

Kutilan kanavan avaamiseksi ja Pien-Saimaan vedenlaadun parantamiseksi jatketaan jo 100 vuotta sitten aloitettua Kutilan kanavan toteuttamista tähtäävää suunnitteluhanketta.

Nyt on oikea aika aloittaa suunnitelmien jatkotyö, joka tähtää toimenpiteiden toteuttamista varten tarvittaviin rahoitusneuvotteluihin ja tarvittavien lupien hakemiseen.

 

Raideliikenteessä tähdätään mm. Luumäki – Imatra – Imatran raja  -kaksoisraiteen toteuttamiseen ja Imatran rajanylityspaikan raideliikenteen kansainvälistämiseen.
Luumäki-Imatra kaksoisraide -esite, suomi, 09/2018
Esitteen kieliversiot englanti ja venäjä:
Luumäki-Imatra double-track -esite, english, 09/2018
Luumäki-Imatra kaksoisraide -esite, venäjä, 09/2018

Imatran rajan raideliikenteen avautuminen riippuu myös Venäjän puolen radan rakentamisesta.
Venäjän uuden raideyhteyden rakentaminen tavaraliikenteelle -esite, 2013

Parikkalan rajanylityspaikan avautumista pysyvästi henkilö- ja tavaraliikenteelle edistää Karjalan tasavallan ja Venäjän puolella olevien liikennehankkeiden eteneminen.
Parikkala-Syväorosta kansainvälinen rajanylityspaikka, suomi, 02/2018

Englannin- ja venäjänkielistä esitettä ei ole päivitetty.

Parikkala-Syväorosta kansainvälinen rajanylityspaikka, englanti, 02/2017

Kantatien 62 ja valtatien 13 liikenteen sujuvuuteen vaikuttavat tienparannustoimenpiteet on koottu esitteeseen, Kiireellisimmät tienparannuskohteet kantatiellä 62 ja valtatiellä 13, toukokuu 2014.

Myös Vainikkalan aseman kehittäminen on tärkeällä sijalla.

Lappeenrannan lentokentän ja sen lentotoiminnan kehittäminen ovat myös edunvalvonnan tärkeitä teemoja. Lappeenrannan lentokenttä on siirtynyt Finavialta Lappeenrannan kaupungin ja maakunnan liiton omistukseen. Lentokenttätoiminnot siirtyivät lentokenttäsäätiölle. Lentokentän aluetaloudellisten vaikutusten arviointiin ja lentokentän esitteeseen voi tutustua Wirma Lappeenranta Oy:n kotisivuilla. Kotisivuille pääset tästä.

 

Muita liikenneselvityksiä

Tärkeä tiehanke on myös valtatien 13 Lappeenranta – Nuijamaa tieosan parantaminen. Lähtökohtana ja tavoitteena on parantaa kansainvälisen raja- sekä paikallisen liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tutkitaan kaksi vaihtoehtoa, joita verrataan nykytilanteeseen. Tien yleissuunnittelu on käynnistynyt.
Valtatie 13 Lappeenranta–Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely, Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

 

Lisätietoja: Marjo Wallenius 

marjo.wallenius@ekarjala.fi