EN RU

Edistettävät liikenneinfrastruktuurihankkeet ja -teemat

(Päivitetty 7.1.2019)

Tiehankkeet

VT 13 Mikkeli-Lappeenranta-Nuijamaa

VT 6 Imatra-Joensuu

VT 26 ja MT 387 Hamina-Lappeenranta liikennekäytävä

  • Hankekortti
  • Toimenpidesuunnitelman laatiminen käynnistymässä.

Ratahankkeet

Luumäki-Imatra -ratahanke

Imatra-Venäjän raja -rataosuuden kehittäminen

Imatra-Joensuu -rataosuuden nopeuttaminen

Vainikkalan ratapihan parantaminen

Etelä-Karjalan taajamajunaselvityksen päivitystyö on käynnissä. Selvitys valmistuu kevään 2019 aikana.

Vesiväylähankkeet

Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen ja vedenpinnan nostaminen

Kutilan kanava -hanke

Saimaan vesiliikenteen kehittämishanke on käynnistymässä keväällä 2019.

Siltahankkeet

KT 62 Käyhkään silta (toimenpidesuunnitelma tehty vuonna 2005)

Rajanylityspaikkoihin liittyvät hankkeet

Parikkala-Syväorosta kansainvälinen rajanylityspaikka

Imatra-Svetogorsk -rajanylityspaikan statuksen nostaminen

 

Elinkeinoelämälle tärkeät teemat

  • Raakamaidon päivittäisen keräilyketjun toimintavarmuus
  • Energiatuotannon biopolttoaine- ja turvekuljetusten täsmällisyys
  • Metsäteollisuuden puukuljetusketjun häiriöttömyys
  • Kaivostoiminnalle tärkeiden tie- ja ratayhteyksien kunto
  • Käytössä on useampia kustannustehokkaita kuljetusvaihtoehtoja
  • Logistiikkayhteistyö tukee tehokkuutta ja synergiaetujen saavuttamista
  • Pitkämatkaisten kuljetusten matka-ajan ennakoitavuus.

Liikenteen digitaalisuus ja vähähiilisyys

  • Liikkumista ja kuljetuksia helpottamaan kehitetään reaaliaikaista tietoa hyödyntäviä mobiileja palveluja
  • Sähköautojen latauspisteverkoston ja biokaasun tankkausasemaverkoston laajentaminen koko Itä-Suomen alueelle.

 

Lisätietoja: Etelä-Karjalan liitto, liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen