EN RU

Virkistys

2013-03-29-781

 

 

 

 

 

 

 

 

(Päivitetty 26.9.2018)

ETELÄ-KARJALAN VIRKISTYSALUESÄÄTIÖ

Etelä-Karjalan monimuotoinen luonto tarjoaa mahdollisuuksia vapaa-ajan viettoon ja virkistäytymiseen. Luonnon kohteisiin pääsemistä helpottaa Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö, joka hankkii ja ylläpitää yleiseen käyttöön varattuja virkistysalueita Etelä-Karjalan maakunnassa. Virkistysaluesäätiön tehtävänä on myös koordinoida maakunnallisten ulkoilu- yms. reittien suunnittelua ja toteuttaa virkistyspalvelujen kehittämishankkeita. Säätiön toiminnassa ovat mukana kaikki Etelä-Karjalan kunnat.

Virkistysaluesäätiö omistaa n. 200 ha virkistysalueita. Säätiöllä on useita retkisatamia Saimaalla, retkeilypolkuja, laavuja ja lintujentarkkailukohteita. Säätiö on toteuttanut useita hankkeita, joilla on mm. helpotettu asukkaiden ja matkailijoiden mahdollisuuksia päästä säätiön eri kohteisiin.

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön kotisivut

Lisätietoja virkistysalueista antaa virkistysaluesäätiön asiamies Hanna Ollikainen

 

SUUR-SAIMAAN LUONTO- JA VIRKISTYSALUESELVITYS
Suur-Saimaan luonto- ja virkistysalueselvityksen päätavoitteena on toteuttaa
luonnonarvoja vaaliva luonto- ja virkistysaluekokonaisuus keskeisen Suur-Saimaan
alueelle. Selvityksessä on määritelty alueen kehittämisen päälinjat sekä esitetty
sekä lyhyen että pitkän tähtäyksen toimenpiteitä alueen virkistys- ja matkailupalvelujen
kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Selvityksen mukaan aluetta ja sen
palveluja tulee kehittää ympärivuotisesti, sekä kesä että talviaikana.
Suur-Saimaan luonto- ja virkistysalueselvitys, raportti 2005
Suur-Saimaan_vyohyke- ja reitistokartta

ULKOILU- JA LUONNON VIRKISTYSKÄYTTÖSELVITYS
Etelä-Karjalan liitto ja Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö laativat Etelä-Karjalan ulkoilu- ja luonnon virkistyskäyttöselvityksen osana maakuntakaavan taustaselvitystyötä. Selvitys pitää sisällään olemassa olevat reitit sekä esityksiä reittien kehittämisen periaatteista.

Selvityksen kartat ja tekstit ovat nähtävänä liitetiedostoissa:
Liitekartat 1 ja 2
Liitekartat 3 ja 4
Ulkoilu- ja luonnon virkistyskäyttöselvitys, Raportti, 2009