EN RU

Aluesuunnittelu

Etelä-Karjalan liiton aluesuunnitteluyksikön tehtäviin kuuluvat maankäytön suunnittelu, ympäristö- ja liikenneasiat sekä paikkatietoaineistojen ylläpito ja kehittäminen.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakunnan liiton suunnitteluvastuulle kuuluvat:

  • maakuntakaava, joka ohjaa muuta alueiden käytön suunnittelua ja
  • alueellinen kehittämisohjelma eli maakuntaohjelma.

Maakuntakaavan ja maakuntaohjelman sisältö kytkeytyy  toisiinsa, mutta ne ovat kuitenkin itsenäisiä asiakirjoja. Lisäksi maakunnan liitto huolehtii maakuntakaavoituksen ajantasaisuudesta ja seurannasta alueellaan.

Etelä-Karjalan voimassa oleva kokonaismaakuntakaava vahvistettiin ympäristöministeriössä joulukuussa 2011.

Maakuntakaavan asiakirjat löytyvät täältä.

Etelä-Karjalan 1.vaihemaakuntakaavan teemoina ovat kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne. Ympäristöministeriö vahvisti Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan 19.10.2015. 

1. vaihemaakuntakaavan asiakirjat löytyvät täältä.

 

Lisätietoja aluesuunnittelujohtaja Marjo Wallenius, Etelä-Karjalan liitto