EN RU

2. Vaihemaakuntakaava (valmisteilla)

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 23.8.2019 aloittaa 2. vaihemaakuntakaavan laatimisen ja asettaa sen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 2.9.-11.10.2019 välisenä aikana. Lausuntoja saapui 11 kappaletta ja muistutuksia/mielipiteitä 9 kappaletta. Laadimme näihin vastineet ja jatkamme kaavatyötä neuvotteluilla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (nähtävillä ollut versio, 2019)

Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan lähtökohtana on Lappeenrannan seudun jätevedenpuhdistamon toteuttamismahdollisuuksien varmistaminen. Uuden Lappeenrannan seudun jätevedenpuhdistamon toteuttaminen koskee useampaa kuntaa. Näin ollen seudullisena jätevedenpuhdistamona sen sijainti ja maankäyttö tulee ratkaista maakuntakaavassa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti maakuntakaava ohjaa seudullista jätevedenpuhdistamoa koskevaa kuntakaavoitusta.

Tällä sivulla kerromme vaihemaakuntakaavatyön etenemisestä.

Lisätietoja aluesuunnittelujohtaja Marjo Wallenius

(Päivitetty 18.10.2019)