Valikko Sulje

Kesän EAKR -hakukierros päättyi

koristekuva

Painotus pk-yritysten uudistumisessa ja osaamiskeskittymien vahvistamisessa

Kesän EAKR-haussa painotettiin pk-yritystoiminnan uudistumista tukevia tai strategisia osaamiskeskittymiä vahvistavia, eri toimijoiden yhteistyötä edistäviä hankkeita. Hankkeiden edellytettiin lisäksi tukevan Etelä-Karjalan maakuntaohjelman tai Etelä-Karjalan innovaatiostrategian konkreettista toteutumista esimerkiksi yritysten digitaalisten valmiuksien, osaamispohjaisen yrittäjyyden tai Etelä-Karjalan osaamisprofiilin vahvistumisen kautta.

Etelä-Karjalassa haussa olivat avoinna molemmat EAKR-toimintalinjat ja niiden erityistavoitteet. Hakemuksia tuli 9 kappaletta ja avustusta niissä haettiin yhteensä 714 552 euroa. Hakijat olivat tietoisia haettavana olevan rahoituksen pienestä määrästä (noin 350.000 euroa) ja hankkeiden kokonaiskustannukset  ja haettu avustus olivatkin kohtuullisia. Lukumäärältään hakemuksia tuli kuitenkin runsaasti ja niiden yhteenlaskettu avustusosuus on noin kaksinkertainen haettavaan rahoitukseen.

Hankkeet kohdentuivat pääosin hakukierroksen tavoitteisiin. Hakemukset oli osoitettu rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteisiin, jotka tähtäävät pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen, tutkimus- osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittämiseen alueellisten vahvuuksien pohjalta sekä yritysten innovaatiotoiminnan vahvistamiseen. Tällä hakukierroksella hankkeita ei Etelä-Karjalalle hieman poikkeuksellisesti haettu lainkaan vähähiilisyyteen korvamerkityistä erityistavoitteista.