Valikko Sulje

Tapahtuma-avustus urheilu-, liikunta- ja kulttuuritapahtumille on haettavissa

Kuvituskuva, jossa on Etelä-Karjalan iskulauseita.

Koronarokotteiden etenemisen myötä edellytykset tapahtumien järjestämiselle paranevat. Etelä-Karjalan liitto avaa harkinnanvaraisten avustusten haun kolmannen sektorin järjestämille urheilu-, liikunta- ja kulttuuritapahtumille, joilla luodaan elinvoimaa ja matkailutuloa Etelä-Karjalaan.

Haku on auki 25.5.–15.6.2021.

Jaettava summa on 10 000 euroa.

Hakemisessa noudatettavat periaatteet

Avustusten hakemisessa, hakemusten käsittelyssä ja avustusten maksatuksessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

Yhtä tapahtumaa kohden haettu summa voi olla enintään 2 500 €.

Avustusta voi hakea v. 2021 aikana järjestettäviin tapahtumiin. Mikäli tapahtumia ei voida koronatilanteen vuoksi tänä vuonna järjestää, on rahoitus käytettävissä seuraavana vuonna 2022.

Avustusta voi hakea järjestö, seura tai yhdistys, joka on järjestämässä kulttuurin, liikunnan tai urheilutoiminnan tapahtumaa. Tapahtuma, johon avustusta haetaan, on järjestettävä Etelä-Karjalan maakunnan alueella.

Tapahtuma-avustusta ei myönnetä järjestöjen sisäisiin seminaareihin tai tilaisuuksiin. Avustusta ei myönnetä kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan.

Hakemuksille kolme kriteeriä

Hakemuksia tarkastellaan seuraavien kriteereiden pohjalta:

1) Tapahtuman vaikutukset maakunnan matkailuelinkeinolle (osallistumis- ja kävijämäärä, yöpymisvuorokaudet) (30 %)

2) alueen saama myönteinen näkyvyys kansallisesti ja/tai kansainvälisesti (näkyvyys eri viestintäkanavissa: internet, tv, radio, sanoma- ja aikakauslehdet) (30 %)

3) Etelä-Karjalan liiton avustuksen tarve tapahtuman toteuttamiseksi (40 %)

(Kriteerien painoarvot prosentteina suluissa)

Hakemukset ovat vapaamuotoisia

Avustusta haetaan tämän ilmoituksen ohjeiden mukaisesti. Hakemukset ovat vapaamuotoisia, mutta niistä tulee käydä ilmi vähintään seuraavat asiat.

  • tapahtuman nimi ja ajankohta
  • järjestäjän nimi, Y-tunnus ja pankkiyhteystiedot
  • yhteyshenkilön sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • lyhyt kuvaus tapahtuman sisällöstä
  • avustusrahoituksen käyttökohde
  • arvio tapahtuman osallistujamäärästä
  • arvio tapahtuman tuomista yöpymisvuorokausista
  • arvio tapahtuman medianäkyvyydestä

Palauttakaa hakemus sähköpostilla

Vapaamuotoinen allekirjoitettu hakemus tulee osoittaa Etelä-Karjalan liitolle ja toimittaa hakuaikana 25.5.- 15.6.2021 sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@ekarjala.fi.

Hakemusten käsittely ja rahoituspäätös tehdään pian hakuajan päättymisen jälkeen.

Rahoituspäätökseen liitetään avustuksen käyttöä koskevat seuraavat ehdot tuen maksamiselle:

Avustuksen saajan tulee sitoutua käyttämään avustus tapahtuman järjestämiseen hakemuk sen mukaisesti. Jos tapahtuman toteutusajassa, päävastuutahossa tai avustuksen käyttötarkoituksessa tapahtuu muutoksia, niistä on viipymättä ilmoitettava Etelä-Karjalan liitolle. Tuki maksetaan yhdessä erässä sen jälkeen, kun rahoituspäätös on saanut lain voiman ja hakija on pystynyt osoittamaan, että tapahtuma tullaan järjestämään.

Tapahtuma-avustuksen hakemisen tulostettava ohje

Lisätietoja: Virve Lindström, viestintäasiantuntija, puh. 040 823 4229, virve.lindstrom@ekarjala.fi