EN RU

Liiton julkaisuja

Tällä sivulla on ryhmitelty 2000-luvulla julkaistuja liiton virallisia toiminta-asiakirjoja, ohjelmia, strategioita jne. Asiakirjat on tallennettu otsikoittain linkkien taakse tai pdf-tiedostoiksi.  Osa julkaisuista on tallennettu asiayhteyden perusteella eri sivulle, jolloin tällä sivulla on linkki kyseiselle sivulle. Aiemmat liiton julkaisut löytyvät Etelä-Karjalan liiton arkistosta.

Viralliset toiminta-asiakirjat:

Tilinpäätös_ja_toimintakertomus-2016 (Hyväksytty maakuntavaltuustossa )
Toimintasuunnitelma_2017–2018 sisältää talousarvion vuodelle 2017

Ohjelmat ja strategiat:

EAKR- ESR-ohjelmat

Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC ohjelma

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2018-2021

Etelä-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Etelä-Karjalan hyvinvointistrategia 2011-2015

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys 2030 , 2014

Kaakkois-Suomen liikennestrategia 2035, 2014

Etelä-Karjalan matkailustrategia 2006 – 2015, ohjelmasopimus

Etelä-Karjalan matkailustrategia 2015-2020

Selvitykset:

Maakunta-areena esiselvitys 2017

Etelä-Karjalan kansainvälistymisverkosto kartoitus 2016

Kutilan kanavan taloudellisten vaikutusten arviointiraportti 2016

Etelä-Karjalan maakuntakaavan (2011) ja 1. vaihemaakuntakaavan taustaselvityksiä

Etelä-Karjalan maakuntakaava, taustaselvitys, 2009

Ulkoilu- ja luonnon virkistyskäyttöselvitys 2009
Liitekartat 1 ja 2
Liitekartat 3 ja 4

Etelä-Karjalan maisema- ja kulttuurialueselvitys, osa 2, 2008:
Sisältö
Etelä-Karjalan asuttaminen (13,5 Mt)
Asutuksen rakenne Etelä-Karjalassa (11,6 Mt)
Elinkeinorakenne Etelä-Karjalassa (17,4 Mt)
Etelä-Karjalan rakennettu ympäristö, Rakennetun ympäristön historia (13,5 Mt)
Rakennetun ympäristön nykytila, osa 1 (9,2 Mt)
Rakennetun ympäristön nykytila, osa 2 (11,0 Mt)
Rakennetun ympäristön nykytila, osa 3 (14,2 Mt)
Etelä-Karjalan maisema-alueet ja maisematyypit (8,4 Mt)
Liitteet ja takakansi (3,1 Mt)

Etelä-Karjalan maisema- ja kulttuurialueselvitys, osa 1, 2006:
Sisältö
Vesistöjen kehitys (6,2 Mt)
Maankamara (12,1 Mt)
Korkeussuhteet (6,8 Mt)
Vesistöt ja pohjavedet (4,6 Mt)
Tiestö ja muut kulkuväylät ja niiden ympäristöt (11, 4 Mt)
Linnoitukset sekä takakansi (7,4 Mt)

Suur-Saimaan luonto- ja virkistysalueselvitys, työryhmän raportti, 2005:
Raportti (12 Mt)
Liitteet 1-15 (16,5 Mt)
Vyöhyke- ja reitistökartta (2,2 Mt)

Muut selvitykset

Etelä-Karjalan 1.vaihemaakuntakaavan seurantaraportti, (2017)

Etelä-Karjalan maakuntakaavan seurantaraportti, (2015)

Selvitys saaristoasumisen vaikutuksista kuntatalouteen, Miira Mikonsaari, Etelä-Karjalan liitto 9/2015 (2,8 Mt)

Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys, 2010 

(Taajamajunaselvityksen päivitystyö meneillään, valmistuu keväällä 2019)

Sisä-Suomen-tuulivoimaselvitys, (2011)

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys, Etelä-Karjala (2011)

Etelä-Karjalan laaturaittiselvitys, 2011:
Etelä-Karjalan laaturaittiselvitys 2011
Liite 1.1 opastus Luumäki – Lappeenranta
Liite 1.2 opastus Lappeenranta keskusta
Liite 1.3 opastus Taipalsaari – Joutseno
Liite 1.4 opastus Joutseno – Ruokolahti
Liite 1.5 opastus Imatra – keskusta
Liite 2 vt6 opasteiden mitoitus
Liite 3 Toimenpidelistaus
Liite 4.1 toimenpiteet Luumäki – Lappeenranta
Liite 4.2 toimenpiteet Lappeenranta keskusta
Liite 4.3 toimenpiteet Taipalsaari – Joutseno
Liite 4.4 toimenpiteet Imatra keskusta
Liite 4.5 toimenpiteet Joutseno Ruokolahti