EN RU

Oppaat ja esitteet

Edunvalvontaesitteitä

Imatralle kansainvälinen raideyhteys -esite, suomi, 11/2019
Imatralle kansainvälinen raideyhteys -esite, venäjä, 01/2020

Saimaan kanavan kehittäminen -esite, 11/2019

Hiitolanjoki – Lohi Laatokalta latvavesille -esite 10/2019
Hiitolanjoki -esite, suomi
Hiitolanjoki –esite, русский
Hiitolanjoki –esite, english
Hiitolanjoki –esite, français

Kutilan kanava -Portti Suur-Saimaalle -esite, 10/2019

Parikkala-Syväorosta kansainvälinen rajanylityspaikka, suomi, 11/2019
Parikkala-Syväorosta kansainvälinen rajanylityspaikka, venäjä, 03/2019

Etelä-Karjalan maastopyöräreitit -hanke -esite, 03/2019

Etelä-Karjalan polkupyöräilyn teemareitit -esite, 09/2018

Luumäki-Imatra kaksoisraide -esite, suomi, 09/2018
Luumäki-Imatra double-track -esite, english, 09/2018
Luumäki-Imatra kaksoisraide -esite, venäjä, 09/2018

Mikä on maakuntakaava? -esite, 03/2019

Kutilan kanavan vaikutukset, tammikuu 2016, Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys 2030, v. 2014

Kiireellisimmät tienparannuskohteet kantatiellä 62 ja valtatiellä 13, esite 2014

Etelä-Karjalan arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2013 – 2014

Etelä-Karjalan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maaseudun maisema-alueiden päivitysinventointi on saatu valmiiksi syksyllä 2014. Tulokset ovat nähtävillä mm. maisemaportaalissa osoitteessa: maisema.kymenlaakso.fi, jossa on esitelty Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maisemat sanoin ja kuvin. Täydellisen loppuraportin inventoinnista inventointikortteineen voi ladata tästä: Etelä-Karjalan arvokkaat maisema-alueet loppuraportti 23.10.2014 (n. 24 Mt).

Kiinteistöopas venäläisille

”Kiinteistön ostaminen ja rakentaminen” opas on tehty Kaakkois-Suomen kuntien käyttöön neuvomaan venäläisiä ja muita ulkomaalaisia kiinteistön ostajia ja rakentajia. Oppaan tarkoituksena on selvittää kiinteistön ostoon, käyttöön ja rakentamiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Painettua opasta on saatavana kuntien rakennusvalvonnasta, Etelä-Karjalan liitosta, Kymenlaakson liitosta ja Etelä-Savon maakuntaliitosta. Varsinainen opas on 70-sivuinen. Oppaasta on tehty myös nelisivuinen pikaversio. Opasta on saatavana venäjän- ja suomenkielisenä.
Oppaan osarahoitus tulee EU:lta Kaakkois-Suomi – Venäjä Naapuruusohjelmasta.

Pieni kiinteistöopaskuva

Kirjoittaja Petri Nykänen;
julkaisija Etelä-Karjalan liitto/ Kaakkois-Suomi-Venäjä Naapuruusohjelma;
Painopaikka: Punamusta , 2009.

 

Lisätietoja: Marjo Wallenius

Kiinteistöopas suomeksi_fin    pikaopas suomeksi_fin

Kiinteistöopas venäjän kielellä_ru     pikaopas venäjäksi_ru