EN RU

Paikkatieto

Mitä paikkatieto on?
•Paikkatieto on tietoa, joka viittaa tiettyyn maantieteelliseen paikkaan tai alueeseen.
•Paikkatiedolla voidaan kuvata mitä tahansa kohdetta, toimintaa tai ilmiötä, jonka sijainti tunnetaan.
•Paikkatiedot voidaan esittää karttana.
•Maakuntakaava sisältää valtavan määrän erilasista paikkatietoa, kuten esimerkiksi maankäyttövarauksia, johtoverkostoja, liikenneyhteyksiä, suojelukohteita, viheryhteyksiä ja pohjavesialueita.

Paikkatiedolla on tärkeä rooli maakunnan suunnittelutyössä. Hyödynnämme paikkatietoja suunnitellessamme tulevaisuuden maankäyttöratkaisuja ja kehittämistarpeita.

Pidämme myös yllä paikkatietoaineistoja, joita muutkin voivat hyödyntää.

Inspire-direktiivi määrittelee Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin. Se yhtenäistää julkisen hallinnon paikkatietoaineistojen ja -palvelujen saatavuutta sekä velvoittaa viranomaiset kuvailemaan direktiivin piiriin kuuluvat paikkatietoaineistot ja saattamaan ne tietoverkon kautta yhteiskäyttöön.

Etelä-Karjalan maakuntakaavakartta (vahvistettu 21.12.2011) sekä kaavan metatiedot ovat nähtävissä ja ladattavissa Inspire direktiivin mukaisesti Maanmittauslaitoksen hakupalvelun, Paikkatietoikkunan kautta.

Paikkatietoikkunan suora linkki karttatasojen katseluun:
Etelä-Karjalan maakuntakaava Maanmittauslaitoksen karttasovelluksessa (Paikkatietoikkuna)

tai tästä linkistä

Etelä-Karjalan liitto ArcGis Onlinessa
http://etela-karjala.maps.arcgis.com/home/index.html

Voit ladata käyttöösi maakuntakaavan paikkatietoaineiston shp-tiedostoina osoitteesta:
http://www.lounaispaikka.fi/cms/files/maakuntakaavat_atom/louspire_atom.xml (selaimena Mozilla Firefox).