EN RU

Elinolot

Päivitetty 23.5.2019

Etelä-Karjalan asukkaiden veronalaiset tulot ovat alhaisemmat kuin maassa keskimäärin. Kunnista ainoastaan Taipalsaarelaisten tulot ylittävät maan keskiarvon (v. 2011-2014).  Toimeentulotuen saajien määrä ja osuus väestöstä  Etelä-Karjalassa on vuodessa hieman kasvanut (2013 – 2014). Vaikka toimeentulotuen suuruus saajaa kohden on kasvanut toisin kuin koko maan keskiarvo, Etelä-Karjalassa maksettujen tukien euromäärät/kotitalous ja henkilö ovat silti vielä pienempiä kuin maassa keskimäärin.

Työkyvyttömyyseläkkeen saajien osuus työikäisestä väestöstä oli vuonna 2015 vajaan (0,8) prosenttiyksikön verran suurempi Etelä-Karjalassa kuin koko maassa keskimäärin. Ikärakenteesta johtuva vanhuuseläkkeen saajien määrä oli 5 prosenttiyksikköä suurempi maakunnassa kuin koko maassa keskimäärin.

Maakunnassa asutaan väljemmin kuin maassa keskimäärin siinä suhteessa, että Etelä-Karjalassa on enemmän asumisneliöitä per henkilö ja ahtaasti asuvien osuus koko asuntoväestöstä on pienempi.

Tehtyjen rikosten kokonaismäärä on ollut laskusuunnassa Etelä-Karjalassa vuodesta 2011. Rikosten määrä suhteutettuna väkilukuun on ollut maan keskiarvoa korkeampi viime vuoteen saakka, jolloin Etelä-Karjalassa poliisin tietoon tuli 75 rikosta tuhatta asukasta kohti, mikä on sama määrä kuin koko maassa keskimäärin. Aiempien vuosien suhdeluvut ovat olleet E-K/Suomi 2014: 86/76, 2013: 89/78, 2012: 94/78 ja 2011: 95/85 rikosta tuhatta asukasta kohden.

Vuosivaihtelu etenkin liikennerikkomusten määrässä on voimakasta ja on suoraan verrannollista liikennevalvonnan määrään ja tehokkuuteen (liikenneratsiat ja automaattinen nopeusvalvonta). Vuonna 2014 automaattiset liikennevalvontakamerat olivat puoli vuotta poissa pelistä Kaakkois-Suomessa ja vuodenvaihteessa 2013 – 2014 lakkautettiin liikkuva poliisi. Nämä näkyvät selkeästi liikennerikkomusten määrissä (-45 %) vuoden 2014 rikostilastossa. Vuonna 2015 liikennerikkomusten määrä jatkoi laskuaan.

1. Veronalaiset tulot 2011 – 2014 kunnittain

2. Toimeentulotuen saajat v. 2012 – 2014 kunnittain

3. Eläkkeensaajat v. 2015 kunnittain

4. Asumisväljyys v. 2000 ja 2015

5. Poliisin tietoon tulleet rikokset v. 2013 – 2015