EN RU

Maakunnittainen vertailu

Etelä-Karjalan keskeisimmät haasteet liittyvät väestönkehitykseen ja työllisyyteen, joiden taustalla on useita vaikuttavia tekijöitä. Etelä-Karjalan maakuntaohjelmassa 2018-2021 seurataan maakunnan yleistä kehitystä niin aluetalouden, väestönkehityksen, työllisyyden kuin koulutuksenkin näkökulmasta.

Etelä-Karjalan asemoitumista suhteessa muihin maakuntiin ja koko maan kehitykseen voi tarkastella oheisen kuvaajan kautta.

Maakuntaohjelman seurantaindikaattorit löytyvät taulukkomuodossa täältä.

Maakuntaohjelmasta löydät lisää aluekehittämisen sivuilta.

 

(Kuva: Arto Hämäläinen)