EN RU

Maakunnittainen vertailu

Päivitetty 24.5.2019

Etelä-Karjalan keskeisimmät haasteet liittyvät väestönkehitykseen ja työllisyyteen, joiden taustalla on useita vaikuttavia tekijöitä. Etelä-Karjalan maakuntaohjelmassa 2018-2021 seurataan maakunnan yleistä kehitystä niin aluetalouden, väestönkehityksen, työllisyyden kuin koulutuksenkin näkökulmasta.

Etelä-Karjalan asemoitumista suhteessa muihin maakuntiin ja koko maan kehitykseen voi tarkastella oheisen kuvaajan kautta.

Maakuntaohjelman seurantaindikaattorit löytyvät taulukkomuodossa täältä.

Maakuntaohjelmasta löydät lisää aluekehittämisen sivuilta.

Matkailun seurannasta (1/2019 asti) tehdyn koonnin löydät täältä.


Lisätietoja: Päivi Kortelainen

 

Kuva: Arto Hämäläinen