EN RU

Maakunnittainen vertailu

Päivitetty 22.10.2019


Avaa kuvaaja koko näytön tilassa

Etelä-Karjalan keskeisimmät haasteet liittyvät väestönkehitykseen ja työllisyyteen, joiden taustalla on useita vaikuttavia tekijöitä. Etelä-Karjalan maakuntaohjelmassa 2018-2021 seurataan maakunnan yleistä kehitystä niin aluetalouden, väestönkehityksen, työllisyyden kuin koulutuksenkin näkökulmasta.

Etelä-Karjalan asemoitumista suhteessa muihin maakuntiin ja koko maan kehitykseen voi tarkastella oheisen kuvaajan kautta.

Maakuntaohjelman seurantaindikaattorit 09/2019 päivitetyin tiedoin löytyvät taulukkomuodossa täältä. Seurantaindikaattoreista tehtyyn koontiin (viimeisimmät tiedot 07/2019) pääset tutustumaan tästä.

Maakuntaohjelmasta löydät lisää aluekehittämisen sivuilta.


Lisätietoja: Päivi Kortelainen, 040 6517 423

 

Kuva: Arto Hämäläinen