EN RU

Alue- ja kuntatalous

Päivitetty 2.7.2019


Avaa kuvaaja koko näytön tilassa

Ensimmäisellä sivulla maakunnittainen aluetaloustarkastelu ja toisella sivulla kuntatalouden tietoja Etelä-Karjalasta.

Etelä-Karjalassa teollisuustuotannolla on vahvat perinteet. Maakunnan yrityskenttä koostuu pääasiassa prosessiteollisuuden suuryrityksistä ja mikro- ja pienyrityksistä. Teollisuuden merkitys alueen taloudelle on siis edelleen suuri ja toisaalta kasvuhakuisen pk-yritystoiminnan kulttuuri on alueella nuorta. Vientivetoisen teollisuuden roolin ollessa maakunnalle keskeinen, maailmantaloudessa tapahtuvat muutokset vaikuttavat merkittävästi alueen toimijoihin. Vaikutukset näkyvät myös alueen BKT:n kehityksessä.

Tilastokeskuksen 5.12.2018 julkistamien aluetilinpidon BKT/asukas- tilastojen mukaan Etelä- Karjala sijoittuu vuonna 2016 maakunnallisessa vertailussa neljännelle sijalle Uudenmaan, Ahvenanmaan ja Pohjanmaan jälkeen. Etelä-Karjalassa BKT/asukas jää hieman koko maan keskiarvosta, mutta maan keskiarvoa korkeammat luvut ovat vain Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla.

Kun tarkastellaan arvonlisäyksen kiinteähintaista muutosta (% vuoden 2015 hintoihin) vuonna 2016, huomataan, että Etelä-Karjalassa arvonlisäyksen muutos on kuitenkin ollut negatiivista. Vahvinta arvonlisäyksen suhteellinen kasvu on ollut 2016 Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Prosentuaalisia muutoksia tarkasteltaessa on syytä huomioida maakuntien lähtötaso, mikä osaltaan heijastuu muutosprosenteissa.

Yleisen taloudellisen tilanteen kohentuminen näkyy vuoden 2017 ennakollisissa arvonlisäyksen tarkasteluissa. Alueellinen arvonlisäys kasvoi kiintein hinnoin tarkasteltuna kautta Suomen. Etelä-Karjalassa kasvu oli voimakkainta, minkä taustalta löytyy mm. metsäteollisuuden suotuisa kehitys ja positiivinen vire niin rakentamisessa kuin palveluissa. Myös maakunnan väkiluvun väheneminen vaikuttaa osaltaan tunnusluvun arvoon. Etelä-Karjalan vahvalla teollisuussektorilla on ratkaiseva merkitys alueen kehitykseen. Pitkälti metsäteollisuuden vetämänä myös taloudellisesti haasteellisina aikoina maakunnan BKT/asukas pysyttelee verrattain korkealla tasolla maakunnittaisessa vertailussa.

Kuntatalouden kehitysnäkymiä värittää epävarmuus. Väestöllisen huoltosuhteen heikkeneminen ennakoi kiristyvää kuntataloutta.

Tiedote: alueellinen arvonlisäys ja BKT/asukas (Tilastokeskuksen julkistus 5.12.2018)


Lisätietoja: Päivi Kortelainen, 040 6517 423

Tilastolinkkejä:
Tilastokeskus: aluetilinpito
Kuntaliitto: tilastot

 

Kuva: Mikko Nikkinen