EN RU

Työvoima, työllisyys ja työttömyys

 Päivitetty 20.6.2019

Koko maan tasolla työllisyysaste kasvoi kolmatta vuotta peräkkäin ollen 71,7 prosenttia vuonna 2018. Etelä-Karjalassa työllisyysasteen koheneminen on ollut valtakunnallista hitaampaa. Maakunnan työllisyysaste oli vielä vuonna 2017 laskussa kasvaen viime vuonna 67,6 prosenttiin. Vuonna 2018 työllisyysaste kohenikin eniten juuri Etelä-Karjalassa: maakunnassa työllisyysaste oli 4,5 prosenttiyksikköä edellisvuotta korkeampi kun koko maan vastaava luku oli 2,1 prosenttiyksikköä. Työllisyysasteella tarkasteltuna Etelä-Karjala jää kuitenkin vielä koko maan tasosta.

Työttömyysaste on kehittynyt maakunnassa työllisyysastetta paremmin. Vuoden 2016 jälkeen työttömyysaste on alentunut reilusta 15 prosentista 11,6 prosenttiin. Maakunnan sisällä kehitys on ollut suotuisampaa Lappeenrannan seutukunnan alueella kuin Imatran seudulla. Positiivista kuitenkin on, että Imatran seutukunnan kunnissa työttömyyden aleneminen vuonna 2018 edellisvuoteen nähden on ollut vahvaa.

Kun nuorisotyöttömyys alkoi vähentyä vuoden 2016 aikana, pitkäaikaistyöttömyys sen sijaan vielä kasvoi samaisena vuonna – niin valtakunnallisesti kuin Etelä-Karjalankin osalta vuonna 2016 pitkäaikaistyöttömien määrä nousi huippuunsa. Tyypillisesti pitkäaikaistyöttömyys kääntyy laskuun vasta, kun kokonaistyöttömyys on vähentynyt jo jonkin aikaa. Vuonna 2018 pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä laski selkeästi edellisvuoteen nähden kaikissa maakunnissa.

Maakunnan nuorten osalta on valitettavaa huomata, että perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevien nuorten aikuisten osuus on ollut viime vuosina kasvussa. Kehitys on huolestuttavaa, sillä alhaisella koulutustasolla on selkeä yhteys syrjäytymisriskin kasvuun. Vuonna 2017 ilman tutkintoa vailla olevien eteläkarjalaisten nuorten aikuisten osuus alkoi viimein laskea, mutta yhä noin 15 prosenttia maakunnan 25-29 vuotiaista nuorista on ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa. Esimerkiksi vuonna 2010 vastaava osuus oli 13,9 prosenttia.

Työvoiman tarjonta

Työikäisen väestön osuus v. 2010-2018, Etelä-Karjala ja koko maa
Työikäisen väestön osuus v. 2018 maakunnittain
Työikäisen väestön osuus v. 2010-2018 Etelä-Karjalan kunnissa

Työvoiman kysyntä

Työvoiman kysyntä ja tarjonta v. 2011-2018, Etelä-Karjala
Työpaikkojen määrän kehitys v. 2008-2017 Etelä-Karjalassa
Työpaikkojen määrän kehitys v. 2008-2017 toimialoittain Etelä-Karjalassa

Työllisyysaste

Työllisyysaste v. 2017-2018 maakunnittain

Työttömyysaste

Työttömyysaste v. 2017-2018 maakunnittain
Nuorten työttömien osuus v. 2017-2018 maakunnittain
Nuorten työttömien määrä v. 2010-2018 Etelä-Karjalassa
Pitkäaikaistyöttömien osuus v. 2017-2018 maakunnittain
Pitkäaikaistyöttömien määrä 2010-2018 Etelä-Karjalassa

Koulutus

Perusasteen jälkeista tutkintoa vailla olevien 25-29 vuotiaiden osuus v. 2017 maakunnittain
Perusasteen jälkeista tutkintoa vailla olevien 25-29 vuotiaiden osuus v. 2010-2017 Etelä-Karjalassa

Tiedote: Työllisyys 2018 (Tilastokeskuksen julkistus 24.1.2019)

Lisätietoja: Päivi Kortelainen, 040 6517 423.


Tilastolinkkejä:
Työllisyyskatsaukset Kaakkois-Suomi:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-kaakkois-suomi-tyollisyyskatsaukset

Työ- ja elinkeinoministeriön tilastoja:
http://tem.fi/tyollisyyskatsaus-ja-tyonvalitystilasto
Kuntapohjaisia vuosikeskiarvoja työttömyydestä
http://tem.fi/kuntapohjaiset-vuosikeskiarvot

Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto:
StatFin/Väestö/Työssäkäynti

Tilastokeskus:
StatFin/Työmarkkinat/Työnvälitystilasto (TEM)
StatFin/Työmarkkinat/Työvoimatutkimus (Tilastokeskus)