EN RU

Väestö

Päivitetty 19.12.2018

Yllä esitetyissä kuvaajissa on tarkasteltu väestöön liittyviä muuttujia maakunta- ja kuntatasolla.
Maakuntatason tarkastelussa esitetään, miten Etelä-Karjala asemoituu suhteessa muihin maakuntiin (1. sivu) ja mikä on Etelä-Karjalan kehityksen suunta eri väestöllisten muuttujien valossa (2. sivu). Lisäksi tarkastellaan Etelä-Karjalan väestönkehitystä kuntatasolla (3. sivu).

Väkiluvulla tarkasteltuna Etelä-Karjala on manner-Suomen maakunnista kolmanneksi pienin Kainuun ja Keski-Pohjanmaan jälkeen. Haasteeksi on muodostunut maakunnan väkiluvun jo pitkään jatkunut väheneminen. Väestö ikääntyy ja muuttotappion myötä perheenperustamisvaiheessa olevien nuorten aikuisten osuus pienenee jatkuvasti. Erityisen huolestuttavaa on syntyvyyden kehitys: vuoden 2017 aikana syntyneiden lasten määrä jäi ensimmäisen kerran alle 1 000. Kuluneena vuonna syntyneiden määrä on edelleen laskenut viime vuodesta- vuonna 2017 syntyi 983 lasta ja tänä vuonna tullaan jäämään selkeästi alle 900 syntyneen. Väestökehityksen suunnan kääntyminen on monen tekijän summa, mutta käytännössä väkimäärän vähenemiseen ja huoltosuhteen vinoutumiseen vaikuttaa negatiivinen muuttoliike, kun nuoret ja työikäiset muuttavat opiskelujen ja työn perässä maan kasvukeskuksiin, sekä alhainen syntyvyys.

Erityisesti maakunnan reuna-alueita väestön väheneminen ja ikääntyminen koettelevat kovimmin. Ikärakenteen vinoumaa aiheuttaa suurelta osin työssäkäyvän väestön muuttoliike keskuskaupunkeihin ja niiden tuntumaan. Kuntatalouden näkökulmasta tilanne on hyvin haastava.

Toisaalta maakunnan maantieteellinen sijainti on profiloinut Etelä-Karjalan kansainväliseksi maakunnaksi; vuonna 2017 maakunnassa asui 4 882 ulkomaan kansalaista, mikä on suhteellisesti neljänneksi eniten manner- Suomen maakunnista. Venäjän rajan läheisyys sekä yliopiston tutkimus- ja innovaatiotoiminta tuovat alueelle lisää aktiivi-ikäistä väestöä ja työvoimapotentiaalia. Haasteena onkin saada sekä kotimaiset opiskelijat että maahanmuuttajat integroitua osaksi eteläkarjalaista yhteisöä ja parantamaan heidän työllistymismahdollisuuksiaan.

Väkiluku

Väestönmuutokset

Väestörakenne

Syntyvyys


Lisätietoja: Päivi Kortelainen

Tilastolinkkejä:
Tilastokeskus/ StatFin: Väestö

 

Kuva: Mikko Nikkinen