EN RU

Väestönmuutos-paikkatietoanalyysit

Etelä-Karjalan väestönmuutokset 2000 – 2014 karttaesityksinä

Teemakarttoja Etelä-Karjalan väestönmuutoksesta aikaväliltä 2000 – 2014. Väestönmuutokset taajamissa, kylissä, pienkylissä ja haja-asutusalueilla ikäryhmittäin (0-17 v. lapset, 18-64 v. työikäiset ja 65 v. täyttäneet).

Esimerkkikartta: Etelä-Karjalan länsiosan taajamat, kokonaisväestönmuutosprosentti 2000 – 2014

Väestönmuutokset Etelä-Karjalassa 2010 – 2015

Teemakarttoja Etelä-Karjalan viimeaikaisesta väestönmuutoksesta, aikaväliltä 2010 – 2015. Väestönmuutokset taajamittain, kunnittain ja seutukunnittain sekä kaupunki-maaseutu aluejaolla  ikäryhmittäin (0-17 v. lapset, 18-64 v. työikäiset ja 65 v. täyttäneet).

Esimerkkikartta: Väestönmuutokset 2010 – 2015 taajamittain, kunnittain ja seutukunnittain

Esimerkkikartta: Kokonaisväestönmuutos kaupunki-maaseutu -jaolla 2010-2015