Valikko Sulje

Tilastoja

Etelä-Karjalan liiton tietopalvelu kerää ja analysoi tilastotietoa eri aihealueilta maakunta-, seutukunta- ja kuntatasolla.

Maakunnan kehityksen kannalta keskeisiä teemoja ovat väestönkehitys, aluetalous, yritystoiminta ja innovaatioympäristö, matkailu ja rajaliikenne sekä työllisyyden kehitys ja eteläkarjalaisten koulutustaso. Tilastotietoa havainnollistetaan infograafien avulla ja aihepiireittäin muutamien indikaattorien osalta kuvaajia on ladattavissa myös pdf-tiedostoina.

Kun kysymyksiä herää, ota meihin yhteyttä!

Lisätietoja:

Tietopalveluasiantuntija Päivi Kortelainen (tilastot)
puh: 040 6517 423 / paivi.kortelainen@ekarjala.fi

Paikkatietosuunnittelija Susanna Mäntykoski (paikkatieto)
puh: 040 139 0171 / susanna.mantykoski@ekarjala.fi

Käytettyjä tilastolähteitä mm.:

Tilastokeskus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
TEM:n työllisyyskatsaukset- ja työnvälitystilastot
TEM:n kuntapohjaisia vuosikeskiarvoja työttömyydestä
Kuntaliitto
Suomen Tulli
Rajavartiolaitos
Väylävirasto
Traficom
Tilastopalvelu Rudolf


Kuva: Mikko Nikkinen