Valikko Sulje

Alue- ja kuntatalous

Päivitetty 27.11.2019

Avaa kuvaaja koko näytön tilassa

Ensimmäisellä sivulla maakunnittainen aluetaloustarkastelu ja toisella sivulla kuntatalouden tietoja Etelä-Karjalasta.

Etelä-Karjalassa teollisuustuotannolla on vahvat perinteet. Maakunnan yrityskenttä koostuu pääasiassa prosessiteollisuuden suuryrityksistä ja mikro- ja pienyrityksistä. Teollisuuden merkitys alueen taloudelle on siis edelleen suuri ja toisaalta kasvuhakuisen pk-yritystoiminnan kulttuuri on alueella nuorta. Vientivetoisen teollisuuden roolin ollessa maakunnalle keskeinen, maailmantaloudessa tapahtuvat muutokset vaikuttavat merkittävästi alueen toimijoihin. Vaikutukset näkyvät myös alueen BKT:n kehityksessä.

Tilastokeskuksen 27.11.2019 julkistamien aluetilinpidon tilastojen mukaan BKT/asukas- tunnusluvulla mitattuna Etelä-Karjala sijoittuu vuonna 2017 maakunnallisessa vertailussa kolmannelle sijalle Uudenmaan ja Ahvenanmaan jälkeen. Vuonna 2016 Etelä-Karjalan sijaluku oli neljäs, kun edelle kiilasi vielä Pohjanmaa. Etelä-Karjalassa BKT/asukas jää hieman koko maan keskiarvosta, mutta maan keskiarvoa korkeammat luvut ovat aikaisempien vuosien mukaisesti vain Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla.

Myös arvonlisäyksen kiinteähintainen muutos (%) vuonna 2017 osoittaa aluetalouden vahvan vireen Etelä-Karjalassa. Vahvinta arvonlisäyksen suhteellinen kasvu on ollut Lapissa ja heti perässä tulevat tasavahvoina Kainuu ja Etelä-Karjala. Aluetalouden kehitys on ollut suotuisaa koko maassa – alueellinen arvonlisäys kasvoi kiintein hinnoin mitattuna vuonna 2017 kaikissa maakunnissa.

Vuoden 2018 ennakollisten tietojen mukaan alueellinen arvonlisäys kasvoi kiintein hinnoin mitattuna suurimmassa osassa maakuntia. Kahdessa maakunnassa arvonlisäyksen muutos painui kuitenkin negatiiviseksi. Toinen näistä maakunnista oli ainoana Manner-Suomen maakuntana Etelä-Karjala ja heikoimmaksi maakunnittaisessa tarkastelussa jäi Ahvenanmaa. Vahvinta kehitys oli Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Vuoden 2018 tilastotietoja analysoitaessa on muistettava, että tiedot ovat ennakollisia ja tulevat tarkentumaan Tilastokeskuksen tulevissa julkistuksissa. Prosentuaalisia muutoksia tarkasteltaessa on syytä huomioida myös maakuntien lähtötaso.

Etelä-Karjalan vahvalla teollisuussektorilla on ratkaiseva merkitys alueen kehitykseen ja myös taloudellisesti haasteellisina aikoina maakunnan BKT/asukas pysyttelee verrattain korkealla tasolla maakunnittaisessa vertailussa.

Kuntatalouden kehitysnäkymiä värittää epävarmuus. Väestöllisen huoltosuhteen heikkeneminen ennakoi kiristyvää kuntataloutta.

Tiedote: Aluetalouden kehitys Etelä-Karjalassa (27.11.2019)
Tilastokeskuksen aluetalous- tiedote (27.11.2019)


Lisätietoja: Päivi Kortelainen, 040 6517 423

Tilastolinkkejä:
Tilastokeskus: aluetilinpito
Tilastokeskus: kuntien avainluvut
Kuntaliitto: tilastot

Kuva: Mikko Nikkinen