Valikko Sulje

Elinkeinot ja innovaatiot

Päivitetty 7.11.2019         

Avaa kuvaaja koko näytön tilassa

Etelä-Karjalassa yrityskenttä jakautuu teollisuuden suuryrityksiin ja toisaalta mikro- ja pienyrityksiin. Alueen elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi on vahvistettava edellytyksiä osaamispohjaiseen yrittäjyyteen sekä yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Alueen innovaatiotoiminnan ja osaamisen kehittämisen moottorina on Skinnarilan kampus, jolla vaikuttaa korkeakoulujen (LUT ja Saimaan AMK) lisäksi useita pk-yrityksiä. Korkeakoulukeskittymän tiivis elinkeinoelämäyhteistyö, maakunnan pieni koko ja tiiviit verkostot ovat alueen innovaatioekosysteemin vahvuuksia. Yliopistosta on jo noussut kansainvälisiä sijoittajia kiinnostavia kasvuyrityksiä.

Etelä-Karjalaisilla yrityksillä menee verrattain hyvin. Taustalta löytyy mm. metsäteollisuuden suotuisa kehitys ja positiivinen vire niin rakentamisessa kuin palveluissa. Painopiste uusien työpaikkojen syntymisessä on palvelusektorilla, vaikkakin kaupan ja matkailun sektorilla on viime vuosina näkynyt merkittäviä heilahduksia, jotka ovat seurausta ruplan hintakehitystä mukailevasta, alueelle suuntautuvasta venäläismatkailusta. Ukrainan kriisistä seuranneesta romahduksesta on vähitellen noustu, mutta kasvu on tasaantunut vuonna 2018.

Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmista kertoo kasvava työvoimapula. Työvoiman saatavuus on alkanut muodostua kriittiseksi tekijäksi sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi maakunnan teknologiateollisuudessa, metalliyrityksissä sekä rakennusalalla. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi niin ammatillisella kuin korkea-asteen koulutuksella on oltava toiminnan ja sen kehittämisen vaatimat resurssit. Lisäksi on varmistettava eri kouluasteiden joustavat toimintaedellytykset alueella.

T&K:

Teollisuus:

Trendisarjat:

Kasvuyritykset:

Rahoitus: