Valikko Sulje

Työvoima, työllisyys ja työttömyys

Avaa koko sivun tilassa.

Ensimmäisellä sivulla työllisyysasteen kehitys maakunnittain ja toisella sivulla työttömyysasteen kehitys, jonka osalta myös kuluvan vuoden viimeisimmät tiedot.

Koko maan tasolla työllisyysaste kasvoi kolmatta vuotta peräkkäin ollen 71,7 prosenttia vuonna 2018. Etelä-Karjalassa työllisyysasteen koheneminen on ollut valtakunnallista hitaampaa. Maakunnan työllisyysaste oli vielä vuonna 2017 laskussa kasvaen viime vuonna 67,6 prosenttiin. Vuonna 2018 työllisyysaste kohenikin eniten juuri Etelä-Karjalassa: maakunnassa työllisyysaste oli 4,5 prosenttiyksikköä edellisvuotta korkeampi kun koko maan vastaava luku oli 2,1 prosenttiyksikköä. Työllisyysasteella tarkasteltuna Etelä-Karjala jää kuitenkin vielä koko maan tasosta.

Työttömyysaste on kehittynyt maakunnassa työllisyysastetta paremmin. Vuoden 2016 jälkeen työttömyysaste on alentunut reilusta 15 prosentista 11,6 prosenttiin. Maakunnan sisällä kehitys on ollut suotuisampaa Lappeenrannan seutukunnan alueella kuin Imatran seudulla. Positiivista kuitenkin on, että Imatran seutukunnan kunnissa työttömyyden aleneminen vuonna 2018 edellisvuoteen nähden on ollut vahvaa.

Kun nuorisotyöttömyys alkoi vähentyä vuoden 2016 aikana, pitkäaikaistyöttömyys sen sijaan vielä kasvoi samaisena vuonna – niin valtakunnallisesti kuin Etelä-Karjalankin osalta vuonna 2016 pitkäaikaistyöttömien määrä nousi huippuunsa. Tyypillisesti pitkäaikaistyöttömyys kääntyy laskuun vasta, kun kokonaistyöttömyys on vähentynyt jo jonkin aikaa. Vuonna 2018 pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä laski selkeästi edellisvuoteen nähden kaikissa maakunnissa.

Maakunnan nuorten osalta on valitettavaa huomata, että perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevien nuorten aikuisten osuus on ollut viime vuosina kasvussa. Kehitys on huolestuttavaa, sillä alhaisella koulutustasolla on selkeä yhteys syrjäytymisriskin kasvuun. Vuonna 2017 ilman tutkintoa vailla olevien eteläkarjalaisten nuorten aikuisten osuus alkoi viimein laskea, mutta yhä noin 15 prosenttia maakunnan 25-29 vuotiaista nuorista on ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa. Esimerkiksi vuonna 2010 vastaava osuus oli 13,9 prosenttia.

Työvoiman tarjonta

Työvoiman kysyntä

Työllisyysaste

Työttömyysaste

Koulutus

Tiedote: Työllisyys 2018 (Tilastokeskuksen julkistus 24.1.2019)


Lisätietoja: Päivi Kortelainen, 040 6517 423.

Tilastolinkkejä:
Kaakkois-Suomen ELY-keskus: työllisyyskatsaukset
TEM:n työllisyyskatsaukset- ja työnvälitystilastot
TEM:n kuntapohjaisia vuosikeskiarvoja työttömyydestä
Tilastokeskus: työssäkäynti
Tilastokeskus: Työnvälitystilasto (TEM)
Tilastokeskus: Työvoimatutkimus