Valikko Sulje

Maakunnittainen vertailu

Päivitetty 27.11.2019

Avaa koko ikkunan tilassa.

Etelä-Karjalan keskeisimmät haasteet liittyvät väestönkehitykseen ja työllisyyteen, joiden taustalla on useita vaikuttavia tekijöitä. Etelä-Karjalan maakuntaohjelmassa 2018-2021 seurataan maakunnan yleistä kehitystä niin aluetalouden, väestönkehityksen, työllisyyden kuin koulutuksenkin näkökulmasta.

Etelä-Karjalan asemoitumista suhteessa muihin maakuntiin ja koko maan kehitykseen voi tarkastella oheisen kuvaajan kautta.

Maakuntaohjelman seurantaindikaattorit 10/2019 päivitetyin tiedoin löytyvät taulukkomuodossa  täältä. Seurantaindikaattoreista tehtyyn koontiin (viimeisimmät tiedot 07/2019) pääset tutustumaan tästä.

Maakuntaohjelmasta löydät lisää aluekehittämisen sivuilta.


Lisätietoja: Päivi Kortelainen, 040 6517 423