Valikko Sulje

Toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelu jatkuu

(Etelä-Karjalan liiton tiedote 14.10.2019)

Etelä-Karjalan maakuntahallitus käsitteli ensimmäistä kertaa liiton tulevan vuoden 2020 toiminnan suunnittelua ja talousarvioluonnosta. Liiton toimintaa on jo tosin linjattu elokuun lopulla maakuntahallituksen seminaarissa sekä jäsenkuntien kanssa käydyissä keskusteluissa syyskuussa.

Liiton toiminta ja talous on viime vuosina pidetty jäsenkuntien toiveesta alijäämäisenä; alijäämää on katettu aiempina vuosina kertyneestä ylijäämästä. Nyt ylijäämät ovat kuitenkin huvenneet. Myös   jäsenkuntien maksuosuudet ovat pysyneet samalla tasolla vuodesta 2016 lähtien. Liiton toimintaansa saama jäsenkuntarahoitus onkin reaalisesti supistunut.

Valmisteilla olevassa toimintasuunnitelma- ja talousarvioluonnoksessa kuntien maksuosuuteen esitetään nyt kolmen prosentin nostoa. Lisäksi esitetään kerättävän 257.500€ suuruinen rahoitus (2€/asukas) maakunnan matkailun ja saavutettavuuden kehittämiseen.

Maakuntahallitus keskusteli toiminta- ja taloussuunnitelman luonnoksesta pitkään. Tiukan kuntatalouden aikana keskustelun pääpaino oli talouden luvuissa sekä jäsenkunnille koituvissa  maksuissa.

Keskustelun kuluessa Imatran Anna Helminen esitti muutosta esityslistan pohjaehdotukseen. Hän esitti kolmen prosentin korotuksesta luopumista. Anna Helmisen esitys sai Lappeenrannan Virpi Junttilan kannatuksen. Virpi Junttila esitti vielä lisäksi maakunnan matkailun ja saavutettavuuden kehittämisrahoituksesta luopumista. Tämä esitys ei saanut kannatusta.

Käydyssä äänestyksessä Anna Helmisen esityksestä maakunnan liitossa tehty pohjaesitys voitti Helmisen esityksen äänin 7−2. Helminen jätti asiasta eriävän mielipiteen pöytäkirjaan. Etelä-Karjalan liitto jatkaa siis talous- ja toimintasuunnitelman valmistelua esityslistan liitteenä olevan luonnoksen  pohjalta.

Luonnos ei sisällä vielä yksityiskohtaisesti suunnitelman talousosiota. Vuoden 2020 tilikauden yli-/alijäämä tulisi tämän hetkisen arvion mukaan olemaan reilut satatuhatta euroa alijäämäinen. Mm. usean projektin toteutus vaikuttaa tulevan vuoden tulokseen ja talousosiota tarkennetaan suunnitelman viimeiseen versioon.

Liiton talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2020–2022 ja talousarvio vuodeksi 2020 viimeistellään liiton virastossa käsiteltäväksi marraskuun maakuntahallituksen kokoukseen.

Lisätietoja: hallinto- ja kehittämisjohtaja Olli Seppänen, puh: +358 40 139 0175