Valikko Sulje

Vaihekaavaluonnoksesta saatiin 15 lausuntoa

Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavaluonnoksen nähtävilläolo oli 5.4 -10.5.2020. Kaava-asiakirjoja oli tuolloin myös julkisesti saatavilla. Niitä oli tulostettu vähän enemmän kuin tarve oli.

Kaavaluonnoksesta saatiin 15 lausuntoa keskeisiltä sidosryhmiltä.

Kaavaan annettuja mielipiteitä saatiin yhteensä 16 kappaletta. Sen lisäksi saatiin yksi adressi, jossa oli 1252 allekirjoittajaa. Siinä vastustettiin puhdistettujen jätevesien purkua Saimaaseen.

Kaavan palaute käsitellään ja vastineet annetaan mielipiteiden ja lausuntojen antajille lähiviikkoina.

Kavaehdotus laitetaan nähtäville vasta myöhemmin kesällä. Ennen kaavaehdotuksen nähtävillepanoa odotetaan Korkeimman hallinto-oikeuden päästöstä Rakkolanjoen osalta.

Lisätietoja: Aluesuunnittelujohtaja Marjo Wallenius
marjo.wallenius@ekarjala.fi, p. +358 408240915