Valikko Sulje

Yhteinen matkailustrategia Saimaan alueelle

veneitä laiturissa Saimaan saaressa.

Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakunnat käynnistävät yhteisen Saimaan matkailustrategian tekemisen. Strategian teko käynnistyy 29.9. järjestettävällä webinaarilla sekä kyselyllä. Maakuntien ja Lake Saimaa ry:n yhdessä toteuttama strategia valmistuu alkuvuodesta 2021.

Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan nykyiset matkailustrategiat ulottuvat vuoteen 2020, joten niiden päivittäminen on ajankohtaista. Keväällä 2020 rekisteröity Lake Saimaa ry on maakunnan liittojen ja maakuntien kaupunkien kannustamana aloittanut uuden, yhteisen matkailustrategian valmistelun. Saimaan matkailustrategian valmistelun käynnistämisestä on päätetty syyskuussa 2020 Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntahallituksissa, joissa strategia myös vahvistetaan alkuvuodesta 2021.

Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon tämän hetkiset matkailustrategiat asettavat tavoitteeksi Saimaan alueen nostamisen Suomen kolmen merkittävimmän matkailualueen joukkoon Helsingin ja Lapin rinnalle. Se edellyttää vahvaa yhdessä tekemistä.

Marraskuussa 2019 allekirjoitetussa Saimaa-sopimuksessa vuosille 2020-2025 määritellään sopimuksen osapuolten yhteistyö, jonka avulla kasvatetaan yhteiseen Lake Saimaa Purest Finland -brändiin pohjautuvalla matkailumarkkinoinnilla matkailijamääriä ja matkailutuloa Saimaan alueella. Kansainvälisten matkailijoiden houkutteleminen sekä Saimaan alueen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen edellyttävät merkittäviä myynninedistämis- ja markkinointipanostuksia, joissa kannattaa yhdistää voimavarat. Samaa etua on saatavissa myös yhteistoiminnasta kotimaan matkailumarkkinoinnissa.

Saimaa-sopimuksen allekirjoittajat perustivat tavoitetta edistämään Lake Saimaa -yhdistyksen, joka valvoo ja hallinnoi immateriaalioikeuksia ja tekee toiminnan strategiset linjaukset. Operatiivisella tasolla toiminnasta vastaa verkostomaisesti toimiva Saimaa-tiimi apunaan Saimaa-ryhmä.

Saimaan matkailustrategiaa täsmennetään Etelä-Karjalan maakunnallisilla matkailun kehittämislinjauksilla.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Anu Talka, +358 40 350 8111 anu.talka@ekarjala.fi