Valikko Sulje

Ympäristökoordinaattorin tervehdys

tuulimyllyjä iltataivasta vasten

Laura Blomqvist kasvokuva Sain ilokseni aloittaa 13.1.2021 työskentelyn Etelä-Karjalan liiton ympäristökoordinaattorina. Olen toiminut viimeiset kymmenen vuotta itsenäisissä ympäristöalan asiantuntijatehtävissä ja odotukset nykyistä pestiä kohtaan olivat korkealla; Etelä-Karjalan liittohan on näköalapaikka koko maakunnan asioihin!

Toisaalta aloittaminen uudessa työpaikassa etätöiden aikana herätti ajatuksia. Pääsenkö osaksi työyhteisöä vai jäänkö puurtamaan yksin ja osallistumaan etäisenä nimikirjainpallukkana Teams-kokouksiin? Saanko evästystä ja tukea alkutaipaleella? Nämä ajatukset osoittautuivat heti ensimmäisenä päivinä turhiksi ja sain huomata, että työkavereiden tuki, apu ja lämpö tulivat lähelle myös etäyhteyksiä pitkin.  

Itse tehtäväkenttä osoittautui odotuksieni mukaisesti erittäin monipuoliseksi. Maakunnassamme on meneillään paljon ja olemme monessa mukana. Esimerkiksi Etelä-Karjalan sini-viherrakennetta ja ekosysteemipalveluita koskeva selvitys käynnistyi tammikuussa ja tuulivoima-alueiden kartoitus, sekä rakennetun kulttuuriympäristön päivitysselvitys lähtevät liikkeelle alkukevään aikana. Selvityksiä valmistellaan konsulttijohtoisesti ja niiden edetessä tehdään yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

Sini-viherrakenne- ja ekosysteemipalveluselvitystä toteuttaa konsulttitoimisto FCG. Selvitys tulee kattamaan mm. viherrakenteen ydinalueet, viheryhteydet ja kriittiset yhteystarpeet, sinirakenteen (vesiympäristöt) monimuotoisuuden ydinalueet, yhteydet ja kriittiset yhteystarpeet (esim. rajajoet ja kalatiet), sekä ekosysteemipalveluiden ydinalueet maa-alueilla ja vesistöissä.

Selvitykseen sisältyy lisäksi Etelä-Karjalan hiilinielujen tarkastelu. Oman maakuntamme ohella huomioidaan myös merkittävät ylimaakunnalliset alueet sekä yhteydet. Lisäksi huomioidaan valtakunnallisesti merkittävät alueet ja yhteydet erityisesti suhteessa Fennoskandian vihreään vyöhykkeeseen. Mahdollisuuksien mukaan on muutoinkin tarkasteltava Suomen ja Venäjän välisen rajan ylittäviä yhteyksiä. Selvitys valmistuu kesään 2021 mennessä. Työn edetessä järjestetään kaksi työpajaa.

Ajankohtaisiin asioihin kuuluu myös vahvana elävä toive kansallispuistosta. Etelä-Karjala on ainoa Manner-Suomen maakunta, jossa ei ole kansallispuistoa ja siksikin se olisi maakunnallemme tärkeä. Luontoarvojen säilyttämisen lisäksi kansallispuisto on vahva vetovoimatekijälisääntyvän lähimatkailun kannalta.

Suomen luonnonsuojeluliiton, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon luonnonsuojelupiirien sekä alueen matkailuyrittäjien vuonna 2018 tekemässä aloitteessa esitettiin kansallispuistoa perustettavaksi Haarikko-Punkaharju-alueelle. Esitystä ei hyväksytty ympäristöministeriössä, mutta työ ja erityisesti yhteistyö jatkuu. Laaja ja avoin keskustelu eri tahojen välillä on tässäkin asiassa onnistumisen edellytys.

Ympäristökoordinaattori Laura Blomqvist
puh. +358 40 139 0173, laura.blomqvist@ekarjala.fi