EN RU
ARKISTOITU

 

Etelä-Karjalassa lopetettiin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu lopetettiin valtakunnallisesti, kun pääministeri Juha Sipilä ilmoitti presidentti Niinistölle hallituksen erosta 8.3.2019. Samalla asioiden poliittinen valmistelu raukesi keskeneräisten lakien osalta. Hallituksen eron jälkeen valtakunnan johdossa toimitaan toimitusministeristönä, eikä asioista tehdä uusia linjauksia tai päätöksiä, ennen kuin uusi hallitus aloittaa työnsä kevään eduskuntavaalien jälkeen.

Siten myös Etelä-Karjalassa uudistuksen valmistelu lopetettiin ja toiminnan alasajoon varaudutaan kevään aikana. Valtiovarainministeriön ohjeistuksen mukaisesti uudistusprojektia rahoitetaan 30.6.2019 saakka, mutta tarkemmat ohjeet jatkosta saadaan viikolla 11. Työ suunnataan valmistelun päättämiseen, tehdyn työn dokumentointiin ja uudistuksen hallittuun alasajoon. Tarkoituksena on, että mittavaa tehtyä työtä voidaan hyödyntää jatkossa.

”Yhteistyössä valmistellun, asukkaiden ja sidosryhmien hyväksi tehtävän työn pitää kuitenkin jatkua”, toteaa Etelä-Karjalan muutosjohtaja Aija Tuimala. ”Olemme olleet yhteisen tekemisen vauhdittajia, ja uudistuksen myötä maakunnan asioiden puolesta tehtävä yhteistyö on tiivistynyt entisestään.”

Maakunta- ja sote-uudistuksen tarkoituksena oli koota useita eri palveluita asukkaiden valitseman valtuuston alaisuuteen. Maakunnan palvelukokonaisuuksiksi oli tarkoitus siirtää sote-palvelut, työvoimatoimiston palvelut, yritysten kehittämispalvelut ja rahoitus, aluekehittäminen, maakuntakaavoitus ja liikennesuunnittelu, maaseutupalvelut, ympäristöterveyspalvelut ja vesistötehtävät. Uudistuksen jälkeen palveluista olisi vastannut maakunta, joka olisi tehnyt yhteistyötä muiden maakuntien, kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa. Uudistuksen oli tarkoitus lisätä asukkaiden valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Uudet maakunnat olisivat aloittaneet toimintansa vuoden 2021 alussa.

Etelä-Karjalan maakuntauudistuksen verkkosivujen päivittäminen tulee päättymään. Sivustolla julkaistaan kuitenkin vielä uudistuksen lopetukseen liittyvää tietoa ja ajankohtaista asiaa. Sivusto pidetään auki, jotta uudistukseen liittyvät materiaalit ovat saatavilla ja niitä voidaan käyttää hankkeen dokumentointiin.

 

Tiedote

Alueuudistuksen sivuilta saat lisätietoa valtakunnallisesta tilanteesta