EN RU

Raportit

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun aikana on valmistunut erilaisia raportteja ja selvityksiä, jotka ovat saatavilla tällä sivulla.

Selvityksiä:

Osallisuusohjelmaluonnos

Osallisuusohjelman luonnoksessa on koottuna suunnitelma siitä, miten asukkaiden osallistuminen toteutetaan maakunnassa. Maakunta- ja sote-uudistuksen yksi keskeinen teema on asukkaiden osallistuminen. Maakunta edistää asukkaiden mahdollisuuksia ja oikeuksia vaikuttaa sekä osallistua maakunnan toimintaan.

Etelä-Karjalan maakunnan osallisuusohjelmaluonnos

Etelä-Karjalan sekä Kaakkois- ja Itä-Suomen väestölaskelmat

Etelä-Karjalassa on laadittu uusia arvioita tulevasta väestökehityksestä Tilastokeskuksen väestöennusteita ja väestötilastoja hyödyntäen. Laskelmille on tarve, koska Tilastokeskuksen maakuntatason ennustetta ei ole päivitetty vuoden 2015 jälkeen ja parhaillaan käynnissä olevan uudistuksen valmistelussa väestömäärän kehityksellä on suuri merkitys talouden ja toiminnan, kuten palveluverkkojen suunnittelussa.

Selvitykset Eksoten strategiakaudesta, kehittämistoiminnasta ja tulevasta strategiasta sote-palveluissa sekä selvitys kuntien kantokyvystä

VATE on yhdessä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kanssa teettänyt selvityksen NHG Oy:llä Eksoten strategiakaudesta, kehittämistoiminnasta ja tulevasta strategiasta sote-palveluissa. Lisäksi Perlacon Oy:ltä on tilattu selvitys kuntien kantokyvystä. Selvitysten mukaan Etelä-Karjalassa sote-palveluissa on tehty merkittävää rakennemuutosta ja sote-kustannusten kasvu on ollut erittäin maltillista muuhun maahan verrattuna. Samaan aikaan kuntien valtionosuuksien määrä, verotulot sekä asukasmäärä ovat laskeneet, mikä kiristää kuntien taloutta. Etelä-Karjalan kuntien tulevaisuus näyttää erittäin haastavalta, mutta strategisilla valinnoilla ja yhteistyöllä on mahdollista pärjätä tulevaisuudessakin.

THL:n selvitys maakuntien kyvystä selvitä sote-palveluiden järjestämisestä

Asukaskysely 2018

Syksyllä 2018 Etelä-Karjalan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutiimi toteutti asukaskyselyn, jolla kartoitettiin maakunnan asukkaiden arvoja sekä tuntoja maakunnan tulevaisuudesta. Kyselyä käytetään apuna mahdollisen tulevan maakuntahallinnon arvojen työstämisessä.

Etelä-Karjalan asukaskyselyn 2018 tulokset

Nuorten vaikuttamispäivien ja -kyselyn koontiraportti

Nuorille toteutettiin tammikuussa 2019 vaikuttamiskysely, jossa kerättiin vastauksia heille tärkeistä asioista. Kyselyyn vastasi 1725 maakunnan yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa. Etelä-Karjalassa on noin 7500 13–18 vuotiasta nuorta, joten lähes joka neljäs maakunnan nuori vastasi kyselyyn. Vastauksia tuli kaikista kunnista ja kouluista.

Koontiraportti nuorten vaikuttamispäivien ja -kyselyn materiaaleista

Kuntien ja valtion aluehallinnon järjestöavustukset 2018

Selvityksessä kuvataan kuntien ja valtion aluehallinnon myöntämiä avustuksia Etelä-Karjalan järjestöille vuonna 2018 sekä järjestöille 15.8.2018–4.9.2018 toteutetun järjestökyselyn tuloksia.

Järjestöavustusselvitys

Palvelumuotoilun asiakasymmärrys 

Tuleva Etelä-Karjalan maakunta tarvitsee verkkosivut. Esiselvityksen tarkoituksena on kasvattaa ja kerätä asiakasymmärrystä sivujen suunnittelussa. Tavoite on tuottaa tukimateriaali verkkosivujen määrittelyä ja luoda käsitys tulevasta sivustosta. Uudet verkkosivut on tarkoitus julkaista uuden maakunnan aloittaessa.

Silver Planet Oy toteutti verkkosivujen esiselvitykset touko-kesäkuussa 2018. Asiakasymmärrys-/esiselvitysprosessissa syntynyt selvitysluonnos pureutuu esiselvityksessä ilmenneiden tietojen vaikutukseen maakunnan tulevan verkkosivuston rakenteeseen. Dokumentissa esitellään toteutustapa ja -menetelmät, kerätyn asiakasymmärryksen tiivistys sekä vaikutusarvio tulevien verkkosivujen rakenteeseen.

Asiakasymmärrys-/esiselvitysprosessissa syntynyt selvitysluonnos 

Kokonaiskuvaus lähtötilanteesta ja näkymiä tulevasta toiminnasta

Esivalmisteluvaiheen asiantuntija- ja työryhmätyöskentelyn pohjalta on koottu kokonaiskuva maakunnan rakentamisesta. Väliaikainen VATE on hyväksynyt 28.6.2018 maakunnan kokonaiskuvaraportin julkaistavaksi. Raportin lisäksi julkaistaan erikseen sovitut tarkemmat työryhmien raportit.

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAHALLINTO Kokonaiskuvaus lähtötilanteesta ja näkymiä tulevasta toiminnasta

Tarkentavat raportit

Ehdotus Etelä-Karjalan maakunnan maakuntaorganisaatiosta ja sen valmistelun tiekartta (NHG)25.6.2018

Etelä-Karjalan-kotouttamisohjelma-2017-2020

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (Hyte) 4.6.2018

Etelä-Karjalan maakunnan osallisuusohjelma luonnos 28.5.2018

Pelastustoimi ja varautuminen

Alueiden käyttö, luonnonsuojelu, liikenne sekä vesi- ja kala-asiat (ALYVK), 18.5.2018