EN RU

Raportit

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun aikana on valmistunut erilaisia raportteja. Raportit ovat saatavilla tällä sivulla.

Palvelumuotoilun asiakasymmärrys 

Tuleva Etelä-Karjalan maakunta tarvitsee verkkosivut. Esiselvityksen tarkoituksena on kasvattaa ja kerätä asiakasymmärrystä sivujen suunnittelussa. Tavoite on tuottaa tukimateriaali verkkosivujen määrittelyä ja luoda käsitys tulevasta sivustosta. Uudet verkkosivut on tarkoitus julkaista uuden maakunnan aloittaessa.

Silver Planet Oy toteutti verkkosivujen esiselvitykset touko-kesäkuussa 2018. Asiakasymmärrys-/esiselvitysprosessissa syntynyt selvitysluonnos pureutuu esiselvityksessä ilmenneiden tietojen vaikutukseen maakunnan tulevan verkkosivuston rakenteeseen. Dokumentissa esitellään toteutustapa ja -menetelmät, kerätyn asiakasymmärryksen tiivistys sekä vaikutusarvio tulevien verkkosivujen rakenteeseen.

Luonnos viimeistellään kommenttien pohjalta elokuussa 2018. Kuinka tuotos vastasi odotuksia? Mitä jäi puuttumaan? Onko luonnoksessa asiavirheitä, termit väärin? Jos sinulla on kommentteja asiasta, lähetä kommenttisi 15.8. mennessä sähköpostilla teija.hakaoja@silverplanet.fi

Kokonaiskuvaus lähtötilanteesta ja näkymiä tulevasta toiminnasta

Esivalmisteluvaiheen asiantuntija- ja työryhmätyöskentelyn pohjalta on koottu kokonaiskuva maakunnan rakentamisesta. Väliaikainen VATE on hyväksynyt 28.6.2018 maakunnan kokonaiskuvaraportin julkaistavaksi. Raportin lisäksi julkaistaan erikseen sovitut tarkemmat työryhmien raportit.

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAHALLINTO Kokonaiskuvaus lähtötilanteesta ja näkymiä tulevasta toiminnasta

Tarkentavat raportit

Ehdotus Etelä-Karjalan maakunnan maakuntaorganisaatiosta ja sen valmistelun tiekartta (NHG)25.6.2018

Etelä-Karjalan-kotouttamisohjelma-2017-2020

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (Hyte) 4.6.2018

Etelä-Karjalan maakunnan osallisuusohjelma luonnos 28.5.2018

Pelastustoimi ja varautuminen

Alueiden käyttö, luonnonsuojelu, liikenne sekä vesi- ja kala-asiat (ALYVK), 18.5.2018