EN RU

Etelä-Karjalan maaseutupalvelut

Maaseututoimi

Etelä-Karjalan maaseututoimi hoitaa kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisille laissa säädetyt tehtävät Etelä-Karjalan maakunnan alueella. Maaseututoimen tehtävänä on myös toimialaansa liittyvän lainsäädännön tavoitteiden edistäminen, asiakkaiden neuvonta ja maaseudun toimintamahdollisuuksista tiedottaminen.

Toimipisteet ovat avoinna ma-pe klo 9-15. Varaamalla ajan tapaat virkailijan varmimmin haluttuna aikana.

Etelä-Karjalan maaseututoimen yhteystiedot

Maaseuturahaston ja maataloustukirahaston sekä niihin kiinteästi liittyvien kansallisten tukijärjestelmien tehtäviä hoidetaan Ruokavirastossa ja maakunnissa. Maksajavirastokokonaisuus käsittää tehtävät, jotka kuuluvat Ruokaviraston ja maakuntien rahastojen ja niihin kiinteästi liittyviin kansallisten varojen hoitoon.

Tällä hetkellä maksajavirastokokonaisuuteen kuuluvia tehtäviä hoidetaan Maaseutuvirastossa (Mavi), Elintarviketurvallisuusvirastossa (Evira), kunnissa, ELY-keskuksissa ja aluehallintovirastoissa. Maakuntauudistuksen ja Ruokaviraston perustamisen myötä (Mavi ja Evira yhdistetään 1.1.2019 alkaen Ruokavirastoksi) maksajavirastokokonaisuuteen kuuluu 1.1.2020 alkaen enää kaksi pääasiallista toimijaa, maakunnat ja Ruokavirasto.

Maksajavirastokokonaisuuteen liittyen on julkaistu uusi sivusto, jossa kerrotaan asiasta tarkemmin.

Maksajavirastokokonaisuus

Lomituspalvelut

Maatalousyrittäjällä on mahdollisuus saada vuosilomaa, sijaisapua ja maksullista lomittaja-apua lomituspalvelulain mukaisesti. Yrittäjällä on mahdollisuus valita käyttääkö kunnan lomituspalveluja vai järjestävätkö lomitukset itse.

Etelä-Karjalassa lomituspalveluista vastaavat Parikkalan ja Savitaipaleen paikallisyksiköt.

Lomituspalvelut / Parikkalan yksikkö
Lomituspalvelut / Savitaipaleen yksikkö