EN RU

Henkilöstölle

Maakuntauudistuksessa tulevien maakuntien palvelukseen siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti kunnista ja kuntayhtymistä sekä valtion aluehallinnosta  kaikkiaan n. 220 000 työntekijää. Sosiaali- ja terveydenhuolto, palo- ja pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto, maatalouslomitus, maaseutuhallinto sekä maakuntien liittojen tehtävät ja osa ELY-keskusten tehtävistä ja TE-toimistojen tehtävät tulevat maakunnan järjestettäviksi.  Etelä-Karjalassa tämä tarkoittaa yhteensä yli 5000 henkilön siirtymistä maakunnan palvelukseen.

Henkilöstö siirtyy maakuntiin voimaanpanolain nojalla liikkeenluovutuksen periaattein. Tukipalveluissa työskentelevien henkilöiden kohdalla liikkeenluovutusta sovelletaan, jos tehtävää hoitavan henkilön tehtävistä vähintään puolet on
maakuntiin siirtyviin tehtäviin tarkoitettuja tukitehtäviä.  Edellä olevaa sovelletaan myös tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirtoon maakuntakonserniin kuuluvaan tai maakuntien määräysvallassa olevaan yhteisöön, joka perustetaan 31.12.2022 mennessä.

Luovuttavissa organisaatioissa kunnissa, kuntayhtymissä ja valtiolla tehdään esiselvitystä liikkeen luovutuksen piiriin kuuluvasta henkilöstöstä. Esiselvityksen siirtyvästä henkilöstöstä on oltava valmis käytännössä 30.4.2019 mennessä.

Siirtoa koskevat yhteistoimintamenettelyt on käytävä luovuttavassa organisaatiossa käytännössä 30.9.2020 mennessä.
Lopullisen selvityksen siirtyvästä henkilöstöstä on oltava käytännössä valmisjoulukuussa 2020 (esiselvityksen tietojen päivitys joulukuun 2020 tilanteeseen).

31.12.2020 mennessä erääntyneestä lomapalkkavelasta vastaa maakunta.

Koko henkilöstöön sovelletaan jatkossa kunnallista viranhaltija- sekä työ- ja virkaehtosopimuslainsäädäntöä, jonka soveltamisalaa laajennetaan siten, että se koskee myös maakuntien henkilöstöä. KT Kuntatyönantajat toimii jatkossa myös maakuntien työnantajaedustajana. Työnantajajärjestön nimi muutetaan muotoon Kunta- ja maakuntatyönantajat KT.

Maakunnat tulevat Kevan jäsenyhteisöiksi. Keva huolehtii maakuntien henkilöstön eläketurvasta. Maakuntien yhtiöt voivat valita, tulevatko ne kunnallisen eläkejärjestelmän ja kunnallisen ja maakunnallisen alan työehtosopimusten piiriin.

Maakuntakonserniin kuuluvan tai maakuntien määräysvallassa olevan 31.12.2022 mennessä perustetun yhteisön on huolehdittava julkisten alojen eläkelain voimaanpanolain 8 §:n 2 momentin tasoisen lisäeläkeosuuden säilymisestä henkilöillä, jotka siirtyvät niiden palvelukseen maakuntauudistuksesta johtuvan järjestelyn johdosta Kevan jäsenyhteisön palveluksesta ja joiden palvelussuhde jatkuu yhtiössä yhdenjaksoisesti eläketapahtumaan saakka.

Henkilöstö mukana valmistelussa

Tulevien palvelussuhteiden ehtoihin liittyviä asioita on valmisteltu sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstön asemaa käsittelevissä ryhmissä valtion tasolla. Ryhmissä on ollut työnantajien ja työntekijäjärjestöjen edustus. Henkilöstön asemaa koskeva lainsäädäntö on vielä tarkistettava valinnanvapauslain ja maakunnan rakenteen valmistumisen myötä. Se tehdään virkamiestyönä valtiovarainministeriössä ja työtä ohjataan maakuntauudistuksen projektiryhmässä.

Henkilöstöä on ollut  mukana Etelä-Karjalan maakuntauudistuksen suunnittelussa alusta alkaen. Kaikissa esivalmistelun työryhmissä on ollut henkilöstöedustus. Myös yhteistoiminta toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

Tutustu tarkemmin: 

Lisätietoa valtion henkilöstön osalta: